www.fralsningsarmen.se

24 Dec 2012

Julen 2012

För Frälsningsarmén, som kristen kyrka har julen varit en viktig högtid, då man genom julens budskap kan proklamera tron på att Jesus kom till jorden som Guds son med en speciell uppgift att visa vem Gud är och genom sitt eget liv, sitt lidande och sin död på korset vinna seger över Ondskans makt.
Stridsropet började komma ut redan 1883 året efter att Frälsningsarmén introducerats i Sverige. I de speciella julnumren var omslagen extra påkostade med målningar som anknöt till Julens budskap. Ofta var också insidan på omslagen gjorda av kända illustratörer vars verk inramade en sångtext eller poem.

En sådan illustratör var Gösta Idås. Här visas tre exempel på julbilder som han målat för Stridsropet.
Gösta Idås föddes i Ängelholm 1912 och levde till 1996. Han var utbildad till väg-och vatteningenjör, men började göra illustrationer till tidningar och bokomslag. I mitten av 1930-talet gick han Stockholms Reklamskola. Från 1955 blev Enköpings kommun hans hemort och verkade där som konstnär resten av sitt liv. På 1950- och 60-talen gjorde han illustrationer i “Byggnadsarbetaren” och i “Stridsropet”. Han arbetade även som bildlärare och hade målarkurser. På grund av en ögonsjukdom slutade Idås att måla 1988. 
Med dessa illustrationer och bibelns text i Julevangeliet (Luk 2:1-14) önskas Alla som följer www.bootheum.se en GOD och välsignelserik JULHELG!
Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.
Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: “Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.  Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: “Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.”

Se tidigare Julbudskap, klicka på länken
http://bootheum.se/2011/12/15/julens-budskap
http://bootheum.se/2010/12/24/julnatten/

Copyright: Frälsningsarméns Arkiv