www.fralsningsarmen.se

19 Jan 2012

BIBEL evangelisation

Reflektioner med anledning av Bibelns Dag den 22 januari 2012.
För inbjudan till ”Vattenfestivalen” i Stockholm svarade överstelöjtnant Gertrud Bergman, då divisionschef i Centraldivisionen. På så sätt blev hon den första att medverka till det som ledde till möte med en lång rad viktiga personer då det gällde att sprida biblar, kreativa och spännande människor.
Året var 1992 och inte helt lätt att evangelisera på denna festival, eftersom inga kyrkor eller politiska organisationer var välkomna. Frälsningsarmén hade då den centralt belägna Centrumkåren på Drottninggatan 66 och utanför entrén till kåren på gågatan placerade vi ett litet bord som vi fyllde med NT Biblar. Där inbjöds också människorna till möteslokalen, som var uppdukad med utställningar, evangelisationsmaterial och cafébord för samtal. Evangelisationsbibeln var NT ”Stockholmsupplagan” samt ytterligare på ett 10-tal olika språk som varit med på en utställning i Sevilla. Josef Östby, (Bibeln till Alla), var mycket generös då jag gratis fick NT på engelska, tyska, franska, spanska, ryska, arabiska och ytterliga några olika språk. De biblar som först tog slut var de ryska då det denna sommar var många turister från öststaterna. Ny erfarenhet var också att svenskarna tog emot och ville ha en bibel.
På några dagar hade 800 Biblar på svenska och över 200 på andra språk förmedlats mitt i Stockholm. Så var början till en spridning av Ordet som jag fortfarande får vara med i.

Ganska snart kom vi i kontakt med ”Jesus-videon”, som byggde på Lukasevangeliet. Lärarna tog gärna emot denna film och i de lägre årskurserna visade vi avsnittet om Sackaios.
Filmen finns fortfarande, genom Agape Sverige och Tord Larsson, nu som DVD med över 20 olika språk att välja mellan.

Ett år på Frälsningsarméns Årskongress var dåvarande generalsekreteraren i Svenska Bibelsällskapet Anders Alberius inbjuden. Han kom då fram till oss, såg NT- biblarna på många olika språk men tyckte att vi också borde satsa på helbiblar.
Då började ännu en del i att göra Guds Ord levande, till människor som inte talar svenska. Vår evangelisationspackning ökade då ytterligare med två väskor fyllda med hel-Biblar på olika språk. Under dessa år i slutet av 1990-talet var det stor lansering av Bibel 2000. Stina Ekblad och Roger Storm läste på teatern Bibeln, som också förmedlades på CD och WHS.

En stor del av vår ”information/evangelisation” var i skolan. Där fanns stora behov att svara på elevernas frågor och inte minst ”fortbilda” lärarna i de nya bibelöversättningarna. Många av biblarna köptes genom IBS (Internationella Bibelsällskapet), Europakontoret som då låg i Herrjunga och där mötte vi ansvarige för Europa den inspirerande Hans-Lennart Raask. Ett samarbete då mellan Myrorna och Frälsningsarméns PR-avd blev Markusevangeliet. Vi fick också en helbibel med eget omslag ”Boken”, som dåvarande kommendör Birgitta K. Nilson tillstyrkte, som en evangelisationskampanj inför millennium skiftet. Parallellt kom under åren också många s.k. bibel ”tools”, som Sportbibeln och NT för kvinnor som Harriet Östby tog initiativet till på svenska. Gospel Media i Örebro är nu en ny länk som för bibeltryckningen och spridningen vidare.

Fyndcentralen, Roland Bengtsson, Jörn, hade lanserat Veckans Bibelbilder och Seriebibeln på svenska som han var angelägen att få ut till skolan. Vi kunde genom hans generösa erbjudanden dela ut en Seriebibel till varje klass och intresserad lärare.
Ibland blev det tävling om vem som skulle få läsa denna Bibel först för intresset var stort bland både eleverna och lärarna. På så sätt finns många Seriebiblar spridda från Kiruna i norr till Ystad i söder.

Nu finns också hela Bibeln inläst genom VOXBIBLIA på svenska och engelska och kan lätt läsas eller lyssnas till på iPod nano. Många har också idag Bibeln som app i sin mobil.

Någon kanske reagerar och jag ställer mig själv frågan hur fortsättningen kommer att bli. Svaret är att varje ny generation måste ta in Ordet och tolka detta efter sina förutsättningar. Först var det berättartraditionen sedan de tryckta bokstäverna och nu kan vi digitalt både se och höra via läsplatta och mobiltelefon. Men aldrig tidigare i historien har så många fått del av Guds Ord i Bibeln i Sverige och över världen.
Länk Svenska Bibelsällskapet http://www.bibelsällskapet.se/

Text: Bo Albinsson, verksamhetsansvarig
Copyright:Frälsningsarméns Arkiv