www.fralsningsarmen.se

Evangelisation

26 Sep 2014

Frälsningsarméns Fältbil renoverad

Att genomföra kampanjer för att nå nya målgrupper har tillhört Frälsningsarmén strategier. På 1950-talet var Frälsningsarméns Fältbil ett sådant projekt...

23 Jul 2014

Frälsningsarmén på Skansen

”Med ”flygande fanor och klingande spel” har frälsningssoldater i flera generationer marscherat till Skansen för att fröjdas över gemenskapen, njuta av utsikten...

11 Jun 2014

Historiens betydelse för framtidens segrar

Har Frälsningsarmen någon historia som vi behöver komma ihåg för vårt fortsatta uppdrag? De Judiska rabbinerna har bevarat sina traditioner genom att vara noga...

29 Mar 2014

Frälsningsarmén i Vallsta - Kår 336

I landskapet Hälsingland har Frälsningsarmén genom åren haft många kårer. Vallsta ligger mitt i det vackra landskapet mellan Bollnäs och Järvsö. Kåren...

06 Mar 2014

Skärgårdsmissionen

Frälsningsarméns pionjärtid präglades av att man vågade pröva nya sätt att arbeta. Ett sådant var ”Sjökriget”, som började 1890 och berättas om i...

27 Nov 2013

Cykeln ett ypperligt fortskaffningsmedel

Professor Fredrik Nilsson har under flera år studerat pionjärtiden i Frälsningsarmén. Han visar i sin forskning på ett för dåtiden modernt tänkande och mod...

14 Jan 2013

Arvet efter William Booth

William Booth och hans gärning aktualiserades under förra året eftersom det då var 100 år sedan den då gamle men fortfarande mycket levande generalen ”lade ner...

22 Jun 2012

Korsfarare i Midsommartid

Från 1959 och flera år framåt satsade många ungdomar i Frälsningsarmén en vecka av sitt sommarlov eller semester för att resa med ”Korsfararna i Midsommartid”....

08 Mar 2012

Cyklar & Evangelisation

”Bykrig på bicykel” var reklamen i slutet av 1890-talet då Frälsningsarméns folk fått insikten att det nya transportmedlet också kunde användas för att...

19 Jan 2012

BIBEL evangelisation

Reflektioner med anledning av Bibelns Dag den 22 januari 2012. För inbjudan till ”Vattenfestivalen” i Stockholm svarade överstelöjtnant Gertrud Bergman, då divisionschef...