www.fralsningsarmen.se

26 Sep 2014

Frälsningsarméns Fältbil renoverad

Att genomföra kampanjer för att nå nya målgrupper har tillhört Frälsningsarmén strategier.
Kongressen 1950_FältbilenPå 1950-talet var Frälsningsarméns Fältbil ett sådant projekt för att söka upp människor där de var, en annorlunda arbetsmetod att nå ut.
Tidigare har berättats om invigningen vid Årskongressen 1950.
Läs mer http://bootheum.se/2010/10/04/fralsningsarmens-faltbil/
Vid den tiden var major Siv Skoow löjtnant och hette Rydestedt. Hon ger där en skildring av sina upplevelser med Fältbilen.

Siv Skoow har också varit en värdefull hjälp för Åke Eriksson, Kungslena, som nu renoverat och restaurerat Frälsningsarméns Fältbil. Henric Grännö, filmaren från Jönköping gjorde på försommaren en intressant inspelning av berättelsen om Fältbilen som nu åter är i skick som på 1950-talet efter många timmar av renoveringsarbete.

BA_Mycket renoveringsarbete återstår Det är fortfarande med värme i rösten som Siv Skoow berättar om Fältbilen.
Hon var major Tekla Lindgrens medarbetare i tre år. Det var intressant att besöka olika kårer och platser runt hela landet i alla dåvarande divisioner, distrikt från norr till söder.BA_Åke Eriksson vid Fältbilen 2008
Men det kunde också vara slitsamt att medverka vid många möten, gudstjänster och samlingar.
På Vykort_Frälsningsarméns Fältbil Major Tekla Lindgren & Löjtnant Siv Rydestedt (Skoow)mindre orter var det då ofta primitivt och fattigt. Officeren, kårledaren, som ofta ensamma kvinnor fick slita också fysiskt med att hugga ved och bära vatten. Detta berörde den unga Siv och fastnade i hennes minne. Säkert såg de lokala ledarna fram emot besöket av Fältbilen för de hade ofta planerat ett omfattande program. Chefen för Fältbilen major Tekla Lindgren älskade att köra bil och kunde också ”meka”, när så behövdes enligt Siv. Men efter tre år fick Siv en ny tjänst och slutade med dessa resor.Vykort_Frälsningsarméns Fältbil Major Tekla Lindgren & Löjtnant Inga-Lill Björkvist

Senare blev löjtnant Inga-Lill Björklund ny medarbetare till Major Tekla Lindgren på Fältbilen och var det under ett år. Därefter avvecklades projektet med Frälsningsarméns Fältbil. Vad som sedan hände med bilen ”Bedforden” är inte klarlagt, förrän den i mycket dåligt skick såldes i Sundsvall till bilentusiasten Åke Eriksson i Västergötland.

Att nu på filmen se Frälsningsarméns Fältbil åter köra i landskapet med texten från bibelordet ”I dag är frälsningens dag” är ett märkligt exempel på vad entusiasm och brinnande intresse kan göra. ”Besättningen” då med major Tekla och löjtnanterna Siv och senare Inga-Lill mötte många människor genom Fältbilen med det kristna budskapet i tal, sång och musik. Och idag vittnar fortfarande texten på den ny renoverade bilen.

©Foton: Per Anders Thunqvist (PAT) 1950 & Färg: Bo Albinsson 2008
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv