www.fralsningsarmen.se

06 Mar 2014

Skärgårdsmissionen

Frälsningsarméns pionjärtid präglades av att man vågade pröva nya sätt att arbeta. Ett sådant var ”Sjökriget”, som började 1890 och berättas om i Tio års fälttåg, (kap. 12), Frälsningsarméns första historiebok i Sverige.

Kommendör Hanna Ouchterlony hade känt en särskild maning att göra något för befolkningen på öarna vid Sveriges västkust. Därför hyrdes en båt och bemanning bestod av tre frälsningsofficerare och man började segla från ö till ö. De besökte fiskelägena och med tidningen Stridsropet besökte de hemmen och höll möten så ofta de kunde. Resultatet uppmuntrade till fortsättning, men båten var inte tillräckligt bra när oväder kom.

Men de svårigheterna avhjälptes. År 1890 skänkte general William Booth lustjakten ”Vestalen” till Sverige. En förmögen man i England hade överlåtit en snabbseglande skonert till Frälsningsarmén. Två kaptener Anders Grewéll och Anders Viktor Sundman sändes till England för att hämta fartyget, som sedan invigdes i Göteborg
Två andra frälsningsarmébåtar, med samma uppdrag, var ”Glory”, en kosterkutter inköpt 1891 och båten ”Seger”.Brigadör Ludvig Görling&Skärgårdsbåten
Det finns mycket intressant att läsa om Frälsningsarméns arbete runt kusterna i skärgården, böckerna De följde en fana (sid 51-53) och Korsets färger bära del 1 (sid 210 ff.) berättar ingående.

Brigadör Ludvig GörlingNär Frälsningsarmén 1937 spelade in den första ljudfilmen med titeln ”Nutida korsfarare” handlade ett långt avsnitt om Skärgårdsmissionen.
Nu är filmen digitaliserad och här presenteras ett urklipp, som visar båten ”Kommendör Ouchterlony” med skepparen brigadör Ludvig Görling och hans besättning. Bland besättningen fanns Olle Lilja, Bertil Andersson och Bengt Melin. Görling var själv fiskarpojke från Bohuslän och kände väl till både havets oberäknelighet och människorna som levde i dess närhet. Denna båt var i full gång ända tills det blev oljebrist orsakad av Andra världskriget. Men under åren innan dess seglade skärgårdsmissionens båt inte bara i Sverige utan även till kusterna i våra grannländer Finland, Norge och Danmark.

En miniatyrbåt, som gjorts efter skärgårdsbåten ”Kommendör Ouchterlony” har tidigare presenterats, klicka på länken
http://bootheum.se/2009/07/27/miniatyr-av-baten-hanna-ouchterlony/

Copyright: Frälsningsarméns Arkiv, 2014-03-06