www.fralsningsarmen.se

14 Jan 2013

Arvet efter William Booth

William Booth och hans gärning aktualiserades under förra året eftersom det då var 100 år sedan den då gamle men fortfarande mycket levande generalen ”lade ner sitt svärd”. Frälsningsarméns grundläggares liv är en spännande historia naturligtvis präglad av sin tid och den tidens samhälle. Men det är också berättelsen om hur en människa genom den kristna tron får visioner, som utvecklar en världsvid verksamhet.  Redan under sin livstid fick han sända medarbetare till 58 länder och 16 000 officerare (motsvarande pastorer) ordinerades till tjänst.

Nils-Erik Karlsson har gett oss en intressant artikel: 100 år sedan William Booth dog – Arvet efter William Booth. Den har tidigare varit publicerad i tidningen ”Världen idag”, augusti – september 2012. Nils-Erik Karlsson har tillsammans med sin fru Ulla många år haft tjänst som officer i Frälsningsarmén bl.a. i Afrika i Zaire på Svenska Vänskapsskolan. Han arbetade senare för Internationella Bibelsällskapet, som var utgivare av Levande Bibeln och många ”scripture tools” bibelutgåvor till speciella målgrupper. Idag är Nils-Erik Karlsson engagerad i Frälsningsarméns bönearbete Eldsflamman.
För att läsa hela artikeln klicka på länken 100 år sedan William Booth dog_artikel_Nils-Erik_Karlsson
Här är några utdrag:

William Booth föddes 1829 i Nottingham. Hemmet var relativt välbärgat, men när William var 13 år förändrades förhållande drastiskt. Fadern, Samuel Booth, var verksam i byggnadsbranschen men kom på obestånd, och familjen befann sig snart i hopplös fattigdom. William blev tvungen att sluta skolan och börja arbeta som lärling hos en pantlånare…

Det var i London som han skulle finna sin livsuppgift, och det var där han snart skulle möta sin blivande hustru, Catherine Mumford, som han gifte sig med 1855. Catherine var en klok och eftertänksam kvinna med ett skarpt intellekt. William var redan då den outtröttlige och rastlöse evangelisten som var upptagen av en enda tanke: Hur kan man nå massorna med evangelium. Dessa två med så olika personligheter kom dock att komplettera varandra på ett utomordentligt sätt. De tycktes förutbestämda för varandra. Gemensamt hade de vigt sina liv för en enda sak, nämligen människors frälsning…

Det är mot den bakgrunden man måste se hans lysande idé om motorkampanjer. På sin ålders höst, 75 år gammal, sätter han igång med dessa kampanjer. Automobilen hade gjort sitt intåg, och han såg genast potentialen hos det nya fortskaffningsmedlet. Med bilens hjälp skulle han kunna nå de små städerna och byarna i England och Skottland… Mellan åren 1904 – 1909 genomförde han varje år månadslånga kampanjer från norr till söder…

Begravningsprocessionen till Abney Park fick nära nog karaktären av en statsbegravning. Inte mindre än 7000 frälsningssoldater och ett trettiotal musikkårer deltog i processionen. Londontrafiken stod stilla under flera timmar och butikerna hölls stängda. Aldrig tidigare hade så många människor samtidigt varit ute på Londons gator, ett rekord som först skulle överträffas när Englands förre premiärminister Winston Churchill begravdes 1965…

Copyright & foton: Frälsningsarméns Arkiv