www.fralsningsarmen.se

General

03 Aug 2013

Frälsningsarméns 20:e General är vald

Idag har Höga Rådet 2013 avslutat sitt historiska uppdrag och möte genom att välja André Cox till Frälsningsarméns nye världschef och 20:e General. Vid hans...

18 Jul 2013

Generaler - Höga Rådet

Frälsningsarméns General och världschef är både en andlig ledare, visionär och strateg, som väljs efter en speciell konstitution och procedur. Frälsningsarméns...

14 Jan 2013

Arvet efter William Booth

William Booth och hans gärning aktualiserades under förra året eftersom det då var 100 år sedan den då gamle men fortfarande mycket levande generalen ”lade ner...

20 Aug 2012

William Booth

Den 20 augusti 1912 befordrades general William Booth till härligheten. 1865 vandrade han i Londons East End och såg människorna där, deras nöd både andligt och...

23 May 2011

Lägret i Södertälje

På söndagsmorgonen avgick frälsningsarméflottan från Stockholm från Mälartorget, Riddarholmen och Klara Strand.  Det fanns en musikkår på varje fartyg. ”Flottrevyn”...

07 Feb 2011

Erik Wickberg - Frälsningsarméns 9:e General

Förra veckan tillkännagavs att Höga Rådet hade valt Frälsningsarméns 19:e general. Det blev kommendör Linda Bond född i Kanada och nu senast ansvarig för...

27 Jul 2009

William Booths 50-års medalj

Den då tolv år gamla Frälsningsarmén i Sverige hade "sjömanöver" 1894! På väg till Stockholm från årskongressens Södertäljedag befann sig General...