www.fralsningsarmen.se

20 Aug 2012

William Booth

Den 20 augusti 1912 befordrades general William Booth till härligheten.

1865 vandrade han i Londons East End och såg människorna där, deras nöd både andligt och fysiskt. Efter den vandringen visste han sin vision, sin kallelse och gav sin fru Catherine del av detta genom att uttrycka: ”I have found my destiny”.

Under sin levnad fick han sedan uppleva hur denna kallelse blev en verklighet genom arbetet först med Kristna Missionen och sedan från 1878 the Salvation Army, Frälsningsarmén. Denna kristna väckelserörelse hade vid hans död 1912 spridits till många länder i Europa och vidare internationellt till andra kontinenter.

100 år sedan William Booth dog_- major_Ingvar_Fallström_reflekterar

Copyright: Frälsningsarméns Arkiv