www.fralsningsarmen.se

18 Jul 2013

Generaler - Höga Rådet

Affisch Generaler till 1999Frälsningsarméns General och världschef är både en andlig ledare, visionär och strateg, som väljs efter en speciell konstitution och procedur.
Frälsningsarméns förste General var grundläggaren William Booth. Hans tanke var att varje general skulle själv utse sin efterträdare och kommande general. Men detta skedde endast en gång då hans äldste son Bramwell efter William blev general.General_John_Larsson

På något sätt hade William ändå insett att i framtiden skulle kunna hända att en general inte var förmögen att fullfölja sitt ämbete och 1904 inrättade han ”Höga Rådet” (High Council). Detta Höga råd skulle bestå av alla officerare med kommendörs rang och de skulle välja en ny general. Då kunde säkert inte någon tänka att det skulle bli aktuellt redan 1929, när Bramwell Booth inte kunde fullgöra sin tjänst p.g.a. lång tid av ohälsa. En sentida general John Larsson har grundligt gått igenom tillgängligt material från den kritiska tiden 1929 och skrivit en bok om detta med underrubriken ”a crisis that shaped the Salvation Army´s future” (en kris som skapade Frälsningsarméns framtid), boken utkom 2009.
Höga Rådet 1986Sedan 1929 när kommendör Edward Higgins valdes till general, har alltså Höga Rådet inför varje val av världsledare sammankallats, de flesta gångerna till Sunbury Court, utanför London.

1934 valdes General Evangeline Booth, 1939 General George Carpenter, 1946 General Albert Orsborn, 1954 General Wilfred Kitching, 1963 General Frederick Coutts, 1969 General Erik Wickberg, 1974 General Clarence Wiseman, 1977 Arnold Brown, 1981 General Jarl Wahlström, 1986 General Eva Burrows (fotot med delegaterna, där finns bl.a. första raden nr 3 kommendör Sven Nilsson och nr 9 kommendör Anna Hannevik, andra raden nr 1 kommendör Ingrid Lindberg ), Atlanta_2000_General John Gowans och kommendör Gieséle Gowans, Stabschefen kommendör John Larsson och kommendör Freda Larsson
1993 General Bramwell Tillsley, 1994 General Paul Rader, 1999 General John Gowans (höll år 2000 Internationell kongress i Atlanta, USA, tillsammans med dåvarande stabschefen, som blev hans efterträdare), 2002 General John Larsson,
General_Shaw_Clilfton2006 General Shaw Clifton och 2011 General Linda Bond.  General_Linda_Bond_Stockholm mars 2013

I juni i år meddelade general Linda Bond sin pensionering, fotot är från hennes besök i Stockholm mars 2013. Nu har stabschefen kallat till Höga Rådet den 29 juli 2013. När Höga Rådet sammankallades 1929 var det 63 deltagare varav fem kvinnor. 2013 års Höga Råd kommer att vara det största hittills med 118 medlemmar – 64 kvinnor och 54 män. De kommer att samlas på Renaissance Hotel, nära flygplatsen Heathow, för att välja Frälsningsarméns 20:e General.

Länkar att läsa mer om Frälsningsarméns GENERALER, världschefer
och HÖGA RÅDET:

http://www.salvationarmy.org/ihq/highcouncil
https://www.salvationarmy.org.uk/history-generals

© Foto: Frälsningsarméns Arkiv
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv