www.fralsningsarmen.se

07 Feb 2011

Erik Wickberg - Frälsningsarméns 9:e General

Förra veckan tillkännagavs att Höga Rådet hade valt Frälsningsarméns 19:e general. Det blev kommendör Linda Bond född i Kanada och nu senast ansvarig för arbetet i Östra territoriet i Australien.

Höga Rådet är Frälsningsarméns högsta instans bestående av alla territoriella ledare och alla territoriella presidenter för kvinnoarbetet. Detta råds främsta uppgift är att välja Frälsningsarméns högsta ledare, generalen. Oftast är den som väljs i den åldern att han eller hon innehar ämbetet till sin pensionering, men det är inte givet utan kan avbrytas tidigare av hälsoskäl eller annan orsak.

När Erik Wickberg 1969 valdes av Höga Rådet till den 9:e generalen var det speciellt så tillvida att han var den förste utan anglosaxisk bakgrund som valts. Att detta var en svensk kan också vara intressant att notera. Erik Wickberg berättar själv om proceduren i sin bok ”Inkallad”, kap. 12 ”En svensk som general”. Han skildrar där att de enda kandidaterna vid den omröstningen var kommendör Kaare Westergaard och kommendör Erik Wickberg. Valet avgjordes redan i första omgången – något som aldrig hänt tidigare. Det utföll till Wickbergs fördel med röstsiffrorna 31 mot för Westergaard 13 och en blank.

Erik Wickberg beskriver sedan sina många resor runt världen och reflektioner kring möten med olika människor under generalstiden från till sin pensionering 1974. Boken ”Inkallad” utkom 1978.
1990 utkom Erik Wickbergs andra bok ”Uppdraget”, för honom var den viktigaste uppgiften att förkunna evangelium. I bokens Del 2 finns ett urval predikoutkast. Han använder samma ord som Paulus, han var ett sändebud, ambassadör. ”Ett sändebud framför inte sina egna åsikter, utan sin konungs eller regerings uppdrag. Vad vår tids människor behöver höra är ett rent evangelium, talet om en levande och mäktig Frälsare.”   

I fotoarkivet finns bilder från Frälsningsarméns Årskongress 1961. Kommendör Erik Wickberg var vid denna tid stabschef – ”the Chief” – alltså närmast till generalen, en tjänst som han hade under åtta år. Kommendör Ragnar Åhlberg tillsammans med fru Iris tog emot kongressens ledare stabschefen kommendör Erik Wickberg med fru Margarete på Bromma flygplats.

En annan speciell gäst vid den Kongressen var frälsningssoldaten och scoutledaren Emma Chimusary från dåvarande Syd-Rhodesia (Zimbabwe). Hon var inbjuden till Sverige för att gästa scoutlägret i Sövdeborg, J 61.

Årskongressens ledare intervjuades också av pressen och 1961 gjordes en TV-intervju med Erik Wickberg. Vid kameran fanns då frälsningssoldaten och radiomannen Per Helin.

För att läsa mera om Frälsningsarméns generaler klicka på länken http://www.salvationarmy.org.uk/history-generals

©Foto: Per Anders Thunqvist (PAT)
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv