www.fralsningsarmen.se

Stridsropets Julnummer

19 Dec 2016

Sociala Media i Betlehem

Kanske en märklig rubrik för reflektioner kring hur julen blivit i vårt mångkulturella och sekulariserade land. Nyheter både de goda och de dåliga sprids mycket...

24 Dec 2010

Julnatten

”Oss är en Frälsare född”, julnattens budskap kommer till oss också i år. Det når oss i vackra bilder, i julkrubbans figurer, i de välkända sångerna,...