www.fralsningsarmen.se

16 May 2012

Lars-Göran Willner

Namnet och personen Lars-Göran Willner kan förknippas med många konstnärliga områden.
Han var mångbegåvad som musiker, sångförfattare, bildkonstnär och programledare i radion. Detta gjorde honom till en välkänd profil både inom och utanför Frälsningsarmén. Hans yrke var inom skolans värld, att som yrkesvalslärare och lärare i samhällskunskap vägleda unga människor vidare ut i livet.
Hela livet sedan tonåren var han själv frälsningssoldat och verkade i Nässjökåren.

När ungdomskören ”The Heaven Singers” bildades i Nässjö var Lars-Göran Willner ledare. Det var då en pionjärverksamhet, kören blev mycket känd, medverkade i många arrangemang på divisions- och riksplanet och en förebild för andra ungdomskörer.
En period var Lars-Göran Willner ledare för hornmusikkåren, men är kanske främst känd som författare till många sånger för strängmusik. Ofta var texterna på ett rakt språk som tog upp människors frågor och funderingar, exempel på hans texter är: Vad betyder Jesus Kristus för dig? Är han livets stora verklighet? och Brukar du aldrig fundera?
Livsfrågorna återkommer i Lars-Göran Willners bildkonst med teckningar, batik och vaxmålningar. Han genomgick Konstfack 1949-50. Motiven och utformningen var mycket detaljerad och gav många infallsvinklar på bildens tema. Han ville kommunicera genom sin konst. Det var ofta bibliska motiv med en Kristus gestalt i centrum. Tavlan ”Blod och Eld” (Frälsningsarméns motto) fanns i Aulan på Frälsningsarméns tidigare Riksungdomsgård Dragudden, Värmdö. Den utgavs också som vykort. Under slutet av sin levnad bodde han i Jerusalem och lärde sig då också att måla ikoner med stor framgång.

På 1970-talet gav Frälsningsarméns Ungdomsavdelning ut på initiativ av Sven Nilsson, senare kommendör, och hans bror Nils Nilsson en serie med ”Glädjepaket” för att aktualisera kristna barnsånger. Där var Lars-Göran Willner dirigent och en grupp barn från Nässjö medverkande med sång.

Som programledare i radions P1 och P3 gjorde Lars-Göran Willner sig känd långt utanför Frälsningsarméns sammanhang. Stridsropet nr 22, 1976, rapporterade att programmet ”Lova Herren min själ” sänts för 100-e gången! Där hade då från Sveriges Radios Jönköpingsstudio presenterats mer än 600 titlar. Det var en stor variation på inslagen från högstämd musik till andliga poparrangemang, läsarsånger och kristna barnsånger. Varje program hade sitt särskilda tema och han hade stor kontakt med lyssnarna, vid den tiden var det via brev eller telefon.

Endast ett år före Lars-Göran Willners bortgång 1998 gjorde han och makan Solgerd en resa till Kenya, då togs porträttbilden före resan. I Kenya, Östafrika, undervisade han i musik och tanken var att särskilt lära ut hornmusik.

© Foton: Privat & Frälsningsarméns Arkiv
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv