www.fralsningsarmen.se

02 Jan 2012

SVERIGE för KRISTUS - årsmotton

Som utmaning och målsättning har Frälsningsarmén vid nyårsskiftet lanserat ett nytt motto för just det året. De konstnärligt utformade affischerna skulle understryka budskapet i mottot, ge reflektion och väcka till uppfordran genom årets slagord.
Förutom affischerna trycktes också vykort med samma motiv som här visas exempel på.

1972 var Frälsningsarméns 90-e år i Sverige sedan början 1882. Då var Frälsningsarméns klassiska motto SVERIGE för KRISTUS också årets motto. Med minitext finns också att 1972 var ”Barnens år”.

Affischen 1976 med en tänd och en ännu inte tänd fackla, skulle mana till TÄNDANDE TRO, en VÄRLDSVID VÄCKELSEKAMPANJ.
Det mottot utgick från Jesusordet i Lukas 12:49: Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Om den ändå redan brann!

1983 var det första året efter hundraårsjubileet i Sverige och då var mottot NUET OCH FRAMTIDEN. På den affischen skildras mottot av en ”gammaldags” såningsman, som sår säden för hand, men också att säden sedan spirar i ett fullmoget ax.
Bibelordet i Hebreerbrevet 13:8  Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet, understryker detta motto.

Bilden från 1984 visar framsidan på Frälsningsarméns ÅRSBOK detta år, men det är samma tecknade symbol som på mottoaffischen.
KRISTUS VÄRLDENS HOPP illustreras genom två händer som lyfter jordgloben mot korset.

Mottot JAG BEHÖVS, DU BEHÖVS, GUD BEHÖVS varade under åren 1987-88. Pusselbitarna fick då ge ledtrådar till de olika dimensionerna.
Bilden utgick från bibelversen Joh. 15:12 där Jesus säger: Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.

Årsmottoaffischer har tidigare berättats om –
klicka på länken –
http://bootheum.se/2010/09/20/mottoaffischer/

Copyright Bilder & text: Frälsningsarméns Arkiv