www.fralsningsarmen.se

24 Sep 2012

Timrarö lockar...

 Av responsen vi fått från flera deltagare på förra inlägget om Scoutlägret på Stora Timrarö, http://bootheum.se/2009/11/02/scoutlager-stora-timraro-1956/ ,
och frågor om mera material, kommer här ytterligare om dessa scoutläger. 

Timrarö lockar…” så beskriver en som varit deltagare i alla de tre stora scoutläger, som Frälsningsarmén anordnat på Stora Timrarö i Stockholms skärgård.
1936 var Sven Nilsson tonåringen, som cyklade från Vansbro för att kunna vara med om denna då stora begivenhet tillsammans med några hundra andra scouter från Boden i norr till Malmö i söder. 1938 återkom han med flera scouter från Dalarna och 1956 var han, som divisionsungdomssekreterare, en av lägerledarna.
Den vackra skärgårdsön bjöd ungdomarna på sol (de flesta dagarna), frisk vatten och härlig natur. Frälsningsarméns scoutledning hade också lagt ner stort arbete att få de sju dagarna fylld av äventyrliga och intressanta program med upplevelser, utmaningar för kroppen i tävlingar, mycket humor i lägerbålskvällarna men också möjligheter till andliga Gudsmöten i morgonböner och gudstjänster.
En dag kom också många speciella gäster bl.a. dåvarande frälsningsarméledaren i Sverige, kommendör Karl Larsson.

Att detta läger blev så lyckat gav anledning att redan två år senare hölls ett nytt läger på Stora Timrarö, nu med namnet ”Träff på Timrarö trettioåtta” och 250 deltagare. Från detta läger berättas att många av de unga scouterna var också hornmusikanter och hade egna instrument med sig. Därför kunde de bilda en lägermusikkår. En viktig del av programmet var också lek och idrott med inslag av gymnastik. Från Örebro kom en vältränad gymnastikgrupp under ledning av Henry Allard, som senare i livet blev Sveriges Riksdags talman. 

Det tredje Timrarölägret med tema Vikingar hölls hölls 1956 när Frälsningsarméns Scoutförbund firade att det var 40år sedan verksamheten startade 1916. Till detta läger kom 850 scouter också deltagare från andra länder bl.a. Finland och Holland.
Lägret började med mycket regn och de unga ”vikingarna” fick resa sina tält klädda i gummistövlar. Men inledningsmötet blev ändå festligt med besök av landshövdingen Gunnar Danielsson. Senare bröt solen igenom, torkade upp och gjorde säkert också humöret bättre hos alla. Tillfälligt inrättades en särskild poststation med speciell poststämel som användes och prydde vykorten hem, detta var tiden före mobiltelefoner med SMS och webb!
Läs kommendör Sven Nilssons berättelse i bilden till vänster.

Fortfarande finns minnen på Stora Timrarö, som påminner om dessa läger enligt tidigare kommentarer. Men främst finns nog minnena hos de då unga scouterna från härliga dagar med spännande upplevelser och möten med många nya vänner.

© Foto: Per Anders Thunqvist (PAT), privat & Frälsningsarméns Arkiv
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv