www.fralsningsarmen.se

Scouter

13 Nov 2014

Grevinnan Estelle Bernadotte & Flickscouterna

I mitten av november finns fortfarande en tradition inom Frälsningsarmén att fira FA-Scouternas dag. Ofta har den högtidlighållits genom att nya scouter har invigts...

25 Feb 2014

Bilddatabas

Frälsningsarméns Arkiv har ett stort antal bilder. Det är fotografier ända från 1880-talet då Frälsningsarméns verksamhet började i Sverige fram till 2000-talet....

24 Sep 2012

Timrarö lockar...

 Av responsen vi fått från flera deltagare på förra inlägget om Scoutlägret på Stora Timrarö, http://bootheum.se/2009/11/02/scoutlager-stora-timraro-1956/...

12 Jun 2012

Hovsjölägret för flickscouter 1946

I juni 1946 hölls ett läger för flickscouter i Hovsjö, då utanför Södertälje. I dag är Hovsjö en stadsdel i Södertälje och ligger söder om stora...

27 Apr 2012

Frälsningsarmén firar Valborgsmässoafton

Frälsningsarméns kårledare och lokalt ansvariga på har genom åren försökt att vara kreativa i programarbetet. Man har använt sig av årets skiftningar och...

02 Apr 2012

Scoutlägret Sövdeborg J61

För många ungdomar har scouterna betytt en spännande start i livet och då särskilt upplevelser på läger. Frälsningsarméns scoutförbund har genom åren...

31 Oct 2011

Scoutläger i Holland 1959

Engagemang inom scoutrörelsen innebär också många internationella kontakter. Genom åren har hållits läger med internationell prägel i Sverige, men också...

28 Jun 2011

Ungdomarna - engagerade och aktiva

När Frälsningsarmén samlades till Kongressen 1962 märktes ett engagemang från de unga. De hade förberett drama med internationellt tema om hur alla folk runt...

26 Apr 2011

Flickscoutläger Flämslätt 1957

I augusti 1957 hölls ett flickscoutläger i Flämslätt på Skara stiftsgård i Västergötland. 600 flickscouter hade kommit från hela landet men också inbjudna...

11 Feb 2011

Solstrålarna

Idén till att utforma verksamheten bland barn och ungdomar som en scoutrörelse togs mycket positivt emot inom Frälsningsarmén. William Booth, Frälsningsarméns...