www.fralsningsarmen.se

28 Jun 2011

Ungdomarna - engagerade och aktiva

När Frälsningsarmén samlades till Kongressen 1962 märktes ett engagemang från de unga.
De hade förberett drama med internationellt tema om hur alla folk runt hela jordklotet samlas in till Guds rike. De hade övat sång och musik, finslipat på takten i tamburinrörelserna och även de yngsta att sången skulle låta så bra som möjligt.

Kongressens ledare det året var dåvarande generalen, Frälsningsarméns världschef, Wilfred Kitching och hans maka fru Kathelyn Kitching, medverkade som världspresident för kvinnoarbetet.
De svenska ungdomarna klädda i folkdräkter från Sveriges olika landskap, som t.ex. Dalarna och Lappland, eskorterade de internationella ledarna in i den väl fyllda Kungliga Tennishallen. Frälsningsarméns folk var samlade till högtid och fest.

Kongressen i Frälsningsarmen har varit en andlig fest med inriktning på glädje, förnyad inspiration och andlig uppbyggelse.
Det har aldrig varit fråga om utsedda ledamöter, förhandlingar eller valprocedurer, utan dagar inför Guds Ord. Dagar fyllda med engagemang, uppförande av drama, sång och musik, vittnesbörd och predikan av kända internationella ledare såväl som enkla lekmän.
Generalen och kommendören har fått dela ”plattformen”, podiet, med frälsningssoldater från olika delar av landet, unga och äldre. Men ofta har inslaget av medverkan från de unga varit tydligt och uppmuntrande att Frälsningsarmén förnyas och växer genom de ungas engagemang. Bilderna här visar något av det som inspirerade det året på den s.k.  Ungdomsdemonstrationen.
Fru general Kitching utnämnde flera nya generalscouter. Att bli ”generalscout” är den finaste utmärkelsen en FA-scout kan få!
Den internationella prägeln sattes också av en grupp sjungande juniorsoldater från Sarpsborg i Norge.
Att öva in speciella tamburinrörelser till hornmusikstycken var särskilt de unga flickornas nisch. Vid denna tid var det främst pojkarna och de unga männen som fick bli hornmusikanter och då var tamburinbrigaderna ett bra sätt att aktivera flickorna. Tamburinmusiken krävde mycket träning för att få rätta rytmen och precisionen, varje rörelse skulle göras exakt lika och i exakt rätt tid. Förebilderna kom ofta från Frälsningsarméns hemland, England och har varit mycket populära vid olika tider.

©Foto: Per Anders Thunqvist (PAT)
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv