www.fralsningsarmen.se

Ungdom

20 Jun 2016

SKANGAL - Bok

Bertil Rodin fick genom ett möte på flyget till Riga 1993 en helt ny inriktning på sitt liv. Genom detta möte med advokat Claës Palme och fortsatta kontakter driver...

28 Jan 2014

Skinnknuttar och spättor

Kommendör Sven Nilsson reflekterar kring detta - här ett utdrag: Frälsningsarmén har försökt att ta vara på trenderna i tiden. På 1950-talet, när begreppet...

11 Sep 2012

Riksungdomsgården - Dragudden

En stor satsning för ungdomsverksamheten gjordes i samband med att Frälsningsarmén i Sverige firade 75 år 1957. I tro gick ledningen ut och inspirerade hela landet...

22 Jun 2012

Korsfarare i Midsommartid

Från 1959 och flera år framåt satsade många ungdomar i Frälsningsarmén en vecka av sitt sommarlov eller semester för att resa med ”Korsfararna i Midsommartid”....

02 Apr 2012

Scoutlägret Sövdeborg J61

För många ungdomar har scouterna betytt en spännande start i livet och då särskilt upplevelser på läger. Frälsningsarméns scoutförbund har genom åren...

06 Oct 2011

Barnen & de unga

Under Frälsningsarméns första tid i Sverige hade salvationisterna fullt upp för att möta den väldiga tillströmningen av folk i möten, att instruera de nyfrälsta...

22 Aug 2011

Sommarmusikskolan

Frälsningsarméns Sommarmusikskola har under en lång följd av år varit sommarens höjdpunkt för många unga sångare och musikanter. Den första Sommarmusikskolan...

28 Jun 2011

Ungdomarna - engagerade och aktiva

När Frälsningsarmén samlades till Kongressen 1962 märktes ett engagemang från de unga. De hade förberett drama med internationellt tema om hur alla folk runt...

11 Feb 2011

Solstrålarna

Idén till att utforma verksamheten bland barn och ungdomar som en scoutrörelse togs mycket positivt emot inom Frälsningsarmén. William Booth, Frälsningsarméns...

10 Feb 2010

Garderna – flickscouterna

Scoutverksamheten bland flickor kom från England och den första s.k. gardbrigaden bildades på Stockholms 6:e kår i juli 1922. Första brigadchefen blev ensajn Ester...