www.fralsningsarmen.se

10 Feb 2010

Garderna – flickscouterna

Scoutverksamheten bland flickor kom från England och den första s.k. gardbrigaden bildades på Stockholms 6:e kår i juli 1922. Första brigadchefen blev ensajn Ester Larsson.

Ungefär samtidigt bildades brigaden i Norrköping, fotot till vänster, som inregistrerades som nr 2.

Gardorganisationen utvecklades snabbt och samlade många flickor mellan 11 och 18 år på många platser i landet.
Sommar- och vinterlägerna blev populära och hölls i Hovsjö, Bankeryd och på Fågelön och många andra platser.

Kursverksamheten för ledarna blev också viktig och hjälpte dem att att utvecklas och göra programmet både intressant och effektivt.
Kända chefer  för flickscouterna har varit frälsningsofficerarna Eva Sundin, Stina Malmström, Ingrid Ledin och Elsa Svensson.
1942 ändrades namnet till Livräddningsflickscouterna och 1949 till Frälsningsarméns Flickscoutförbund.

Numera tillhör både flickor och pojkar Frälsningsarméns Scoutförbund.

©foto: Stefan Örtenblad
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv

Taggar: ,