www.fralsningsarmen.se

20 Jun 2016

SKANGAL - Bok

Bertil Rodin fick genom ett möte på flyget till Riga 1993 en helt ny inriktning på sitt liv. Genom detta möte med advokat Claës Palme och fortsatta kontakter driver nu Frälsningsarmén i Lettland ett Skolhem på godset Skangal. Det korta och till synes ganska vanliga mötet av två personer på flygplatsen berättar Bertil Rodin om i sin bok SKANGAL.

Bokomslag_Skangal_Bertil_RodinBertil Rodin berättar om allt detta skeende detaljerat genom protokollsutdrag, brev och egna anteckningar. Redan tidigare har jag fått material delvis och i slutet av förra året 2015 fick jag förmånen att ta del av allt materialet direkt av Bertil Rodin personligen. Därför har vi på www.bootheum.se kunnat publicera Bertil Rodins berättelse efter hand flera gånger så som han själv har upplevt händelseförloppet. Hur godset först åter blev i släkten Palmes ägo och senare Frälsningsarméns Skolhem.Bokomslag_baksidan_Skangal_Bertil_Rodin

För att bevara dokumentationen finns allt nu ordnat, sorterat och arkiverat på Stockholms Stadsarkiv.
B
oken fick release den 15 juni 2016 på Vasakåren i Stockholm.

Länkar till tidigare publicerat
http://bootheum.se/2016/01/27/bertil-rodin-skangal/ http://bootheum.se/2015/05/15/skangal-under-20-ar/
http://bootheum.se/2015/03/19/skangal-mote-med-stora-konsekvenser/

Text: Ingrid Albinsson
© Foto: Bokomslaget
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv