www.fralsningsarmen.se

11 Sep 2012

Riksungdomsgården - Dragudden

En stor satsning för ungdomsverksamheten gjordes i samband med att Frälsningsarmén i Sverige firade 75 år 1957. I tro gick ledningen ut och inspirerade hela landet att vara aktiva i den s.k. Jubileumsinsamlingen för en ny Riksungdomsgård – Dragudden.
Särskilda insamlingsbössor tillverkades och alla generationer från söndagsskolans barn till de äldre grupperna uppmuntrades att vara med i denna insamling för Riksungdomsgården.
Gården, som inköptes, låg på Värmdölandet ungefär tre och en halv mil från Stockholm.

Riksungdomsgården var tänkt att bli en samlingsplats för läger och ungdomsarrangemang på riksplanet, men också en plats där vuxengrupper kunde ha kursverksamhet, alltså en plats där alla generationer skulle känna sig hemma, få rekreation och nya upplevelser. Att gården dessutom låg i ett mycket naturskönt område med nära till bad, vandringar och idrottstävlingar var mervärden som man tog fasta på.

Genom åren sedan dess många frälsningsarméungdomar fått vara med om dessa upplevelser i lägerverksamhet, sommarmusikskola, konfirmationsskola och särskilda arrangemang. Vuxna har varit på kurser och samlingar av olika slag, under flera år fick blivande frälsningsofficerare där sin ungdomsledarutbildning under några sköna majveckor. Allt detta sammantaget innebär att många har genom livet burit med sig ”Dragudden upplevelser” som soliga minnen och värdefulla erfarenheter.

Tyvärr kunde Frälsningsarmén på grund av begränsade ekonomiska resurser inte behålla denna anläggning utan den finns idag i annan ägo. Men för några månader sedan blev Frälsningsarméns Arkiv kontaktade av Värmdö Kommuns kommunantikvarie Linnea Skog för att få veta mera om frälsningsarmétiden.
Med detta och annan forskning som grund har Värmdö Kommun nu gett ut en mycket intressant ”Kulturhistorisk Byggnadsinventering av Dragudden”. Denna inventering har vi fått tillåtelse att publicera här på Arkivets webbsida www.bootheum.se och för den som någon gång varit på Dragudden kan bilder och textmaterial säkert betyda ”igenkännandets” glädje.
Klicka på länken Kulturhistorisk byggnadsinventering 2012-06-12 Dragudden (för att vrida på bilderna – högerklicka på bilden välj “Rotate Clockwise”)

© Text och bildmaterial: Värmdö Kommun & Frälsningsarméns Arkiv
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv