www.fralsningsarmen.se

27 Apr 2012

Frälsningsarmén firar Valborgsmässoafton

Frälsningsarméns kårledare och lokalt ansvariga på har genom åren försökt att vara kreativa i programarbetet. Man har använt sig av årets skiftningar och högtider, men även särskilda arrangemang som marknader eller speciella dagar för att gå ut och nå ut. Det har varit möjligheter möta nya publikgrupper med budskapet.

Filmen ”Blod och Eld” spelades in 1989 av ett team med Mark Brown som huvudansvarig från Internationella Högkvarteret i London. Den publicerades som en VHS-film och innehåller avsnitt från flera olika platser i landet. Ett avsnitt kommer från kåren i Tranås och deras Valborgsmässofirande på sommargården Sännevadet vid sjön Sommen.
Denna film kan nu visas här därför att den nyligen blivit konverterad till digitalt format av ”Martallen” i Örebro. Martallen var ett projekt för ungdomar med diagnoser inom autismspektrum. Verksamheten bestod av arbete med datasupport, utveckling av hemsidor och digitalisering. Tyvärr är projektet nu nedlagt. Martallen hjälpte också Frälsningsarméns Arkiv förra året att göra utställningen på Torekällberget i Södertälje intressant med digitaliserade filmavsnitt på en datortouchskärm, s.k. informationskiosk och bakgrundsmusik från gamla LP-inspelningar.

Av mycket äldre datum är affischen om ”Majfäst” på Frälsningsarmén i Halmstad från 1918.
Lägg märke till stavningen, men också hur Första Världskrigets matransoneringar märktes även vid ett sådant här arrangemang.

Barnmöten och andra samlingar för barn gjordes intressanta med olika teman och även ett förmånligt inträde.
Att man under pionjärtiden använde sig av inträden har förklarats av att detta i någon mån kunde hålla borta s.k. ”fridstörare” de som enbart ville störa och förstöra mötet .

Copyright: Frälsningsarméns Arkiv