www.fralsningsarmen.se

13 Nov 2014

Grevinnan Estelle Bernadotte & Flickscouterna

I mitten av november finns fortfarande en tradition inom Frälsningsarmén att fira FA-Scouternas dag.
Grevinnan Estelle Bernadotte af Wisborg & Flickscoutchefen Eva Sundin_Norsholmslägret 1934 Ofta har den högtidlighållits genom att nya scouter har invigts i samband med gudstjänsten.
Till Frälsningsarméns Arkiv kommer ibland material som direkt ger anknytning till något aktuellt. Ett fotoalbum som överlämnats efter överstelöjtnant Stina Malmström innehöll flera intressanta scoutbilder. De
ls en serie foton från Garderna, föregångare till flickscouterna, på Templet, Stockholms Första kår. I albumet fanns också ett foto med grevinnan Estelle Bernadotte.

Grevinnan Estelle Bernadotte var en god support för de svenska flickscouterna och hon kallades ”hedersscout”. På det aktuella fotot besöker hon Flickscoutlägret i Norsholm 1934 och ses tillsammans med dåvarande chefen för Frälsningsarméns Flickscouter Eva Sundin.
När flickscoutrörelsen först kom till Sverige användes namnet garder. Mer fakta om den historien finns på länken http://bootheum.se/2010/02/10/garderna-flickscouterna/

Flickscouterna JulkortBland bilderna i fotoalbumet fans ett vackert julkort utgivet speciellt för Sveriges Flickscouter. Säkert uppskattade Stina Malmström särskilt att få detta med namnteckningen av Estelle Bernadotte af Wisborg. Flickscouterna Julkort_baksidan
Tyvärr är poststämpelns årtal otydligt, men Estelle Bernadotte var ordförande i Flickscouternas förbund 1949-1957. Estelle Bernadottes make greve Folke Bernadotte utförde ett stort humanitärt up
pdrag med de s.k. Vita bussarna under Andra Världskriget, men mördades i Jerusalem under fredssträvanden där 1948. Julkortet är målat av Karin Fryxell, konstnär, diktare och barnboksförfattare. Hennes mest kända verk är böckerna om Sotlugg och Linlugg, som beskrivs var då ett helt nytt sätt att på 1940-talet göra barnböcker.

Garderna_ Stockholm_1_1924Stina Malmström, som ägde fotoalbumet, var själv gard, gardledare och senare nationell Flickscoutchef inom Frälsningsarmén 1949-1953. Alltså under samma tid som Estelle Bernadotte verkade. Säkert möttes de vid många olika tillfällen under de åren.
Stina Malmström var också frälsningsofficer och fullgjorde sin tjänst sedan inom många viktiga områden, bl.a. som studiesekreterare och översättare.

Garderna_Stockholm_1_1929På första fotot av Gardbrigaden på Stockholm 1 från 1924 är Stina Malmström assisterande brigadchef och sitter i första raden längst till vänster. Andra fotot är taget fem år senare 1929 och Stina Malmström finns i mittenraden tredje från vänster. Det tredje fotot är ytterligare fem år senare 1934, då sitter hon i mitten och denna position visar säkert att hon efter tio år är den främste ledaren för garderna på Stockholm 1. 

Garderna_Stockholm_1_1934Dessa tre foton ger en intressant ”bildberättelse” hur flickorna och kvinnorna inom scoutrörelsen och garderna fann en viktig uppgift att ge undervisning och utbildning men också många möjligheter till gott kamratskap och lägerupplevelser i Sverige och senare även internationellt. Frälsningsarméns scoutförbund har också hela tiden haft som en viktig dimension att genom andakter och bibelstudier ge ungdomarna undervisning i den kristna tron.

© Foto: Frälsningsarméns Arkiv
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv