www.fralsningsarmen.se

15 May 2015

Skangal under 20 år

Den drivande och samlande personen bakom projektet Skangal i Lettland har nu under mer än 20 år varit Bertil Rodin.
Livets_Tecken_invigdes_1996Hans möte med advokat Claës Palme på Laviaplanet 1993 fick konsekvenser, som vid den tidpunkten inte någon av dem kunde ana eller överblicka. Bertil Rodin ger i sin sammanställning här ett antal hållpunkter och viktiga årtal. Klicka på länken och läs Vad har hänt på SKANGAL under 20 år_av_Bertil_Rodin

Den som idag besöker Skangal möts av korset ”Livets Tecken”. Det invigdes 1996 och blivit ett tydligt landmärke, som en fyr när vinterdimman ligger över omHKH_Prinsessan_Lilian_&_dåvarande_Kommendör_John_Larsson_1997rådet.

De gamla byggnaderna är renoverade och anpassade efter dagens behov, flera nya har tillkommit bl.a. elevhemmet, internatet. Detta invigdes 1997 i närvaro av HKH prinsessan Lilian och dåvarande kommendör John Larsson, då territoriell ledare för Sverige/Lettland, senare Frälsningsarméns världschef, general.

Maud_Palme_gift_med_Claes_Palme _vid_invigningen_huvudbyggnaden_1999Alltsedan Skangal överlämnades som gåva till Frälsningsarmén av familjen Palme har de gett support på många olika sätt. En av dem, Claës fru Maud Palme avled nyligen. Hon har varit engagerad och tillhört supportergruppen ”Skangals Vänner”.

Filmaren Tore Marklund med fru Monica har länge följt FrälsningsarmSO_Skangals Vänner_2009_kommendör_Sven_Nilsson_samtalar_med_filmaren_Tore_Marklund_med_fru Monikaéns utveckling i Lettland och gjort flera filmproduktioner.
Ma
rklunds film ”15 år med Skangal” är en intressant dokumentärfilm med Bertil Rodins egen berättelse och filmad på plats på Skangal. På fotot Tore och Monica Marklund i samtal kommendör Sven Nilsson på Skangals Vänner 2009.

Sommaren 2014 firades 20 år på Skangal. Bertil och hans fru Ulla-Britt fanns med som högtidsgäster. En fantastisk tårta hade gjorts till festen!

Ulla-Britt_&_Bertil_Rodin_vid_Jubileumstårtan_Skangal_2014Redan då Bertil 1993 flög över till Riga för att vikariera var han pensionär. Hans engagemang under nu mer 20 år har inneburit många resor till Lettland och många kontakter på båda sidor om Östersjön. Men fortfarande är han entusiastisk och ivrig att göra en insats även om krafterna med åldern inte är lika goda.

Det som framgår av bild- och textmaterialet är att projektet Skangal betytt möjligheter för barn- och ungdomar att få en skolgång och ett hem där de blivit sedda. De lettiska arbetarna har genom renoveringsarbeta och nybyggnationerna fått använda sina kunskaper. Elever och lärare från sju gymnasieskolor i Dalarna har fått internationella erfarenheter. Genom Bertil Rodins kontakter har många också i Sverige nya kunskaper om Lettland.

Ytterligare fakta och material om projektet Skangal finns i del 1,
klicka på länken

http://bootheum.se/2015/03/19/skangal-mote-med-stora-konsekvenser/

©Foto: Bertil Rodin, privat, Stefan Örtenblad & Frälsningsarméns Arkiv
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv