www.fralsningsarmen.se

02 May 2014

Nordiskt Flickscoutläger Bankeryd 1952

Bild för Vykort inför lägret KerstinJacobsson o Karin Öhlen från Stockholm Andra Kår 19521952 alltså för nu 62 år sedan hölls ett stort Nordiskt Flickscoutläger i Bankeryd. Idag är Bankeryd en tätort inom Jönköpings kommun, tio km från Jönköpings centralort väster om Vättern.

För att inbjuda till lägret togs ett vykort fram.
För detta fotograferades flickscouterna Kerstin Jacobsson och Karin Öhlén från Stockholms Andra kår.

En film spelades in under lägret.
Den har nyligen blivit digitaliserad genom tv-producenten och frälsningssoldaten Henric Grännö, mera om honom finns på länken http://bootheum.se/2012/11/26/teknik-i-en-ny-tid-henric-granno/

Som filmen visar var det ett innehållsrikt program under lägerdagarna med tävlingar, idrott, bad och gudstjänst. Ögonblicksbild_Kommendör Tobias Ögrim Utnämde Generalscouter
Lägerbålet med speciellt program var avslutningen som innehöll både humor med glada skratt och andakt till eftertanke.

Här är klippt några ögonblicksbilder ur filmen:
Traditionen inom Frälsningsarmén har varit att till större scoutläger kom högste ledaren på besök.

Så gjorde också dåvarande kommendör Tobias Ögrim och talade i gudstjänsten.Ögonblicksbild_ur_filmen_Flickscoutchefen Stina Malmström

Han utnämnde också generalscouter. Det är den högsta utmärkelsen som en scout kan erhålla.

Vid denna tid fanns många flickscouter runt om i landet och de hade ett eget scoutförbund. Det anordnades stora läger för Sverige men också internationella som detta nordiska.

I avslutningen av filmen kan man se dåvarande flickscoutchefen major Stina Malmstöm tala till flickscouterna.

© Foto för vykort: Per-Anders Thunqvist (PAT)
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv, 2014-05-02