www.fralsningsarmen.se

07 Sep 2011

Army of Love

”Army of Love” gjordes år 2001 av Marklund film.
Producenten och filmaren Tore Marklund fick fria händer att göra en film om Frälsningsarmén så som han uppfattade oss. Det filmade råmaterialet från olika platser i Sverige och Lettland blev nästan 70 timmars film, som sedan redigerades ner till 8 min. Det blev sedan ytterligare 4 andra olika filmer på 20 min. vardera av materialet.

Utgångsläget var att 15-åringen eller gymnasieeleven genom filmen skulle få en bild av Frälsningsarmén från deras horisont. Nu efteråt är min erfarenhet från många visningar i skolan att eleverna tog åt sig av filmens budskap. Men de som ibland reagerade var lärare som hade en klar uppfattning vad Frälsningsarmén är och ”skulle vara” så som man tidigare hade mött och trodde sig känna väl. Den reaktionen mötte vi också ibland hos våra egna frälsningssoldater som blivit hemmablinda och inte märkt förändringar som hänt och som filmaren fångat i denna då 2001 nya film.”Army of Love” fick 2:a pris i genren samhällsinformation på ”Filmfestivalen Guldklappan” 2002.

Nästa höjdpunkt blev när Webbtelevision i Tranås, numera Melonfilm, hade möjlighet att göra en mini CD med filmen.
Då blev det blev ytterligare en redigering som Tore Marklund och sonen Arvid gjorde av originalmaterialet. Nu kunde man se filmen på 5 min i PC-datorer men också kolla de inlagda direktlänkarna till Frälsningsarméns svenska hemsida och den internationella www.salvationarmy.org. Att i en skolklass berätta om Frälsningsarmén, lämna en miniCD och sedan på rasten se hur eleverna direkt tog den till klassens dator och där upplevde att den nya presentationen fungerade var en särskild känsla.

Under de tio år som gått har mycket förändrats och några av de medverkande är idag döda. Men många av filmens inslag är fortfarande aktuella och håller. ”Army of Love” är ett historiskt dokument som återger verkligheten då vi gick in idet nya millenniet.
Före igångsättandet av produktionen och researchen var det en diskussion att det inte fanns pengar att göra en sådan film. Men eftersom filmaren Tore Marklund är vän till Frälsningsarmén och gjort flera tidigare filmer tillstyrkte dåvarande ledaren för Sverige-Lettland kommendör Rolf Roos filmprojektet.

Nästan 300 WHS kopior har gjorts av filmen, plus ytterligare ett antal DVD kopior. MiniCD-n kopierades i över 2000ex för utdelning till skolor och på utställningar. Erfarenheten är att av allt som lämnas till skolor så används det i många år då lärarna är mycket rädda om det undervisningsmaterial som de får.

I början av september 2001 fick vi första ”blåkopian”, som test att presentera i montern på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Då hände dramat den 11 september i New York. Det var dagen före vi skulle åka och på filmen fanns i inledningen en bild där tvillingtornen var med!
Istället för den ursprungliga inledningen laddade därför Tore Marklund ner material till filmen från hemsidan om Frälsningsarméns katastrofarbete som startade direkt och pågick länge efter olyckan. Den internationella delen fick ett nytt och oväntat inslag som sedan blev slutligt material i filmen.

Nu är ”Army of Love” ett historiskt 10 år gammalt dokument men det har också varit en viktig del i informationen och redovisningen av vårt arbete och hur insamlade pengar använts.

Text: Bo Albinsson, verksamhetsansvarig Frälsningsarméns Arkiv
Copyright & foton: Frälsningsarméns Arkiv