www.fralsningsarmen.se

21 Nov 2014

Guds rike har inga gränser

SO_Johan A Lundin dedikerar, filmaren Henrik Grännö, major Bo Albinsson Det är en sanning och uppmaning och ett konstaterande att Frälsningsarmén, The Salvation Army har blivit en del av den devisen.
Historiskt fick vi det belyst av bitr. professor Johan A. Lundin den 6 november Kulturcafé på Frälsningsarmén – Templet i Stockholm. Han tog oss då med in i sin nya historiska forskning om The Salvation Army. SO_Publikbild Kulturcafé

Uppmaningen på 1800-talet från Frälsningsarméns ledning i England till den då ganska nya gruppen i Sverige var att inta Danmark. Man mobiliserade då salvationisterna, frälsningssoldaterna i Malmö, Limhamn och övriga Skåne att åka över sundet.
SO_bitr_professor_Johan A Lundin föredragVidare gick uppdraget beroende av emigrationen till USA. Alla de svenskar och övriga skandinaver som fanns i USA blev delaktiga i den snabbt växande Frälsningsarmén där. Man började också ge ut ett eget skandinaviskt Stridsrop för integrationen i den gruppen.
Vi blev också uppmanade av Johan A. Lundin att i mindre grupper studera denna fantastiska frälsningsarméhistoria. Studiecirklar är ett bra sätt att lära sig nytt och kommunicera, som borde aktualiseras.

För att lyssna till mer detaljer och se utdrag från livefilm inspelad av Henric Grännö, Jönköping, Guds rike har inga gränser, Del 1. Till samma Kulturcafé hade vi också inbjudit två representanter från Frälsningsarméns Historiska Sällskap i Norge. Vi lyssnade till ordföranden Per-Arne Krumsvik och en av styrelsens medlemmar major Synneva Vestheim, lyssna till dem i filmen Guds rike har inga gränser, Del 2. Sällskapet har redan efter att har funnits baSO_Major Synneva Vestheim_Norgera ett par år 150 medlemmar. Man ger ut böcker och en historisk skrift samt har anordnat samlingar med seminarium i olika ämnen.

Fortfarande är Frälsningsarmén en internationell organisation i 126 olika länder. Visst finns det gränser geografiskt men William och Cathrine Booth hade denna tanke ”Guds rike har inga gränser”. Detta har också varit kännetecknande för frälsningssoldaterna i alla territorier runt hela vår jord under nu 150 år. Guds rike har fortfarande stora möjligheter att expandera även i en orolig värld med många utmaningar bland mänskligheten.

Text: Bo Albinsson, verksamhetsansvarig
©Foto Stillbilder: Stefan Örtenblad
©Foto Film: Henric Grännö
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv