www.fralsningsarmen.se

07 Jan 2014

Förr och Nu - demonstration

Eleverna som genomgår Frälsningsarméns Officersskola (tidigare Krigsskolan) kallas kadetter. Utbildningens längd har varierat genom åren, men har varit dels teori främst i teologi, bibelkunskap och andra för tjänsten värdefulla ämnen och praktik. Praxis har varit att både blivande kårledare och socialarbetare skulle ha en god teoretisk grund för att kunna ge manniskor man möter andligt vägledning, etiskt och moraliskt stöd och social omsorg.Förr och Nu _kadettgrupp Hedemora

En del i denna utbildning i praktisk fälttjänst och var under många år en tiodagars kampanj i grupp ute på någon kår i landet oftast på vårvintern i februari. Kadetterna tränades av officersskolans officerare och lärare på olika sätt under veckorna efter nyår och fram till avresan. Det låg mycket av förväntan i luften hos kadetterna både andligt och i spänningen att själv få medverka extra mycket.
Förr och Nu demonstration NorrköpingEtt program som återkom varje år under dessa kadettfälttåg var ”Förr och Nu – demonstrationen”. Ofta hölls den på lördagskvällen och stora publikskaror kom för att lyssna. Programmet innehöll två delar. I den första skulle varje kadett vara klädd och uppträda som de varit i sitt yrke före de åkte till Officersskolan. De skulle också framföra en dikt eller berättelse om hur det tidigare livet varit. Den senare delen av programmet handlade om hur Guds kallelse till tjänst mött dem och vittnesbörd eller personlig berättelse om detta. Då var alla klädda i sin frälsningsarméuniform. Allt inramat med lämpliga sånger och i avslutningen maning att flera i publiken skulle lämna sitt ”förr” och gå in i en kallelseuppgift att tjäna Gud i Frälsningsarmén.

Överstelöjtnant Erik HåkansonTvå frälsningsofficerare,
överstelöjtnant och fru Erik och Edith Håkanson,
Fru Överstelöjtnant Edith Håkansonhar läst in sina ”Förr och Nu dikter”
.
Erik Håkanson var född 1905 och utgången från kåren i Bergkvara
1926.
Edith Håkanson, f. Svensson, var född 1902 och utgången från Malmö 1
1924.
Dottern Sonja Jägstål låter oss lyssna till deras dikter:

De här publicerade bilderna från kadettgrupper ”Förr och Nu”- demonstrationer. Den första med kvinnliga kadetter var i Hedemora. Den andra med manliga kadetter var på Norrköping 1.

© Foton: Frälsningsarméns Arkiv; Ljud: Privat
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv