www.fralsningsarmen.se

Officersskolan

07 Jan 2014

Förr och Nu - demonstration

Eleverna som genomgår Frälsningsarméns Officersskola (tidigare Krigsskolan) kallas kadetter. Utbildningens längd har varierat genom åren, men har varit dels teori...

01 Apr 2010

Per Hed - frimodig PRman

I samband med den Historiska Vandringen på Norra Begravnings- platsen i Solna förra året gav Kommendör Sven Nilsson ett intressant porträtt av Per Hed.         Per...