www.fralsningsarmen.se

24 Apr 2013

Människan - en berättelse, Minnesrunor 3

SO_Norra_Begravningsplatsen_SolnaEn ”Minnesruna” är en berättelse om en person som ”befordrats till Härligheten” på frälsningsarméspråk. En kort berättelse om en människas liv, ibland har detta liv varat många år ibland ett mindre antal år. Men antalet år är inte det viktiga utan hur denna människas liv gestaltat sig.
Det är ofta mycket intressant att få läsa dessa skildringar även texten inte är så lång. Minnesrunorna här handlar om personer som varit frälsningsofficerare eller frälsningssoldater och gett en större eller mindre del av sitt liv i det uppdraget. Genom åren har många läsare av tidningen Stridsropet gett kommentaren att de sidorna lästes alltid och var värdefulla att ta del av.

När nu minnesrunor inte längre publiceras i Stridsropet har www.bootheum.se försökt fylla detta tomrum genom att publicera de minnesrunor som Stridsropets redaktion har infört på Medlemssidan på www.fralsningsarmen.se och sänt vidare till Frälsningsarméns historiska arkiv. Minnesrunorna, som publiceras nu, har varit införda under från hösten 2010 och januari – september 2011, för att läsa minnesrunan klicka på respektive namn:

Minnesrunor från Medlemssidan september-oktober 2010:
Alf_Wahlström_Bollnäs
Barbro_Linder_Umeå
Birger_Persson_Stockholm

Brigadör_Edith_Örtberg_Landskrona

Minnesrunor från Medlemssidan november-december 2010:
Karl-Erik_Westling_Vasakåren
Sigurd_Malm_Göteborg
Ulla_Magnusson_Storuman
Åke_Berg_Luleå

Minnesrunor från Medlemssidan januari 2011:
Curt_Holmgren_Göteborg
Major_Annica_Andersson_Södertälje
Thomas_Finnerstad_Göteborg

Minnesrunor från Medlemssidan februari 2011:
Brigadör_Aina_Wiman_Eskilstuna
Brigadör_Richard_Lander_Mölndal
Britta_Nygren_Karlskoga
Thorsten_Gustafsson_Tranås

Minnesrunor från Medlemssidan mars 2011:
Anna-Greta_Ljunggren_Uppsala
Anna-Lisa_Karlsson_Hisingskåren,Göteborg
Major_Kerstin_Bergman_Alingsås

Minnesrunor från Medlemssidan april 2011:
Major_Ulla_Eklund_de_Gallardo_Stockholm
May_Åkerman_Västervik

Minnesrunor från Medlemssidan maj 2011:
Barbro_Braxell_Linköping
Gun_Åkeborg_Linköping
Gunnar_Johansson_Tranås
Gunnar_Unér_Tranås
Major_Anna-Maj_Hallin_Linköping
Major_Per-Erik_Nordlöf_Malmö
Nils-Erik_Willén_Sundbyberg

Minnesrunor från Medlemssidan juni 2011:
Brigadör_Astrid_Norling_Västervik
Gerd_Lindström_Mölndal

Minnesrunor från Medlemssidan augusti 2011:
Anna-Märta och Ingemar_Westberg_Härnösand
Brigadör_Einar_Sundén_Stockholm
Brigadör_Mildred_Andersson_Vasakåren_Stockholm
Fältsergeant_Irma_Jerdung_Malmö
Gun_Einarsson_Oskarshamn
Max_Hönig_Tranås
Överstelöjtnant_Inger_Lundin_Stockholm

Minnesrunor från Medlemssidan september 2011:
Algot_Ring_Göteborg_1
Emmy_Robertsson_Kalmar
Major_Ulla_Pettersson_Linköping

© Foto: Stefan Örtenblad
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv