www.fralsningsarmen.se

30 Mar 2015

Befordrad till Härligheten - Minnesrunor 6

Inför Påskhelgen i den s.k. Stilla veckan talar bibeltexterna omBA_Inskription i den tomma graven_Trädgårdsgraven_Jerusalem det lidande och den kamp som Jesus gick igenom före korsdöden på Golgata.
Trots detta symboliserar korset för kristna inte döden utan är en inledning till det som verkligen är det stora undret – att Jesus på Påskdagens mor
gon stiger ur graven som den levande Herren och Frälsaren. Detta är grunden i Frälsningsarméns tro.
Därför har vi också en tro på ett evigt liv och ett hopp bortom tid och rum. Detta är anledningen att nu på www.bootheum.se publicera minnesrunorna över frälsningsofficerare och frälsningssoldater, som sedan Alla Helgons dag förra året sänts in till Frälsningsarméns medlemssida.
Som tidigare berättats om har Frälsningsarmén länge använt uttycket ”Befordrad till Härligheten”. Frälsningsarméns officerare har alltid gått ”på order” till sina olika arbetsuppgifter. Därför har man också sett den sista resan som en ”befordran” från Herren och himmelske uppdragsgivare. Kallelsen till tjänst och olika uppgifter i Frälsningsarmén har uppfattats som Guds uppdrag hela livet.

För att läsa minnesorden – klicka på namnet, så finns en länk:
Under hösten 2014 publicerades:
Els-Marie Larsson_Eskilstuna
Överste Kristina Frisk_Vasakåren Stockholm
Anna Pers_Centrumkåren Haga Mölndal
Bertil Ljunggren_Höllviken


Under början av 2015 publicerades:
Korset_och_Kronan
Anders Östman_Vasakåren Stockholm
Anna-Britta Johansson_Borlänge
Annie Gustafson_Finspång
Elsa Augustsson_Borlänge
Gullan Quist_Templet Stockholm
Mona Häggblad_Centrumkåren Haga Mölndal
Sven-Erik Karlsson_Örebro
Major Greta Hedvall_Klippan

©Foto: Inskription i Den Tomma Graven,
Trädgårdsgraven i Jerusalem – Bo Albinsson

Copyright: Frälsningsarméns Arkiv