www.fralsningsarmen.se

Java

19 Aug 2016

Minnesmärke i glas - ”Javas Ängel” i Nybro

Ester Petterssons spännande och gripande livsberättelse har skildrats tidigare på www.bootheum.se Att från en enkel bakgrund i Småland - den del som har kommit att...

18 Nov 2013

Javas Ängel - föreslagen att hedras med tågnamn

Ett nytt sätt att uppmärksamma personer, som gjort en speciell insats är att ett tåg får deras namn. Ester Pettersson fick ärenamnet ”Javas Ängel” på...

17 Dec 2012

Javas Ängel - En Nybrokvinna av Guds nåde

Här är en berättelse om ett mycket speciellt livsöde som handlar om en Nybrokvinna som hette Ester Pettersson. I år är det 100 år sedan hon lämnade hemmet...

07 Nov 2011

Vykort i Frälsningsarmén

Ingeborg och Olof Strandlund är 1919 missionärer på Java. Han kom till Java i januari 1912 och Ingeborg, född Nyman, hade först tjänst i Japan men blev på grund...

05 Jul 2010

Javas ängel - Ester Pettersson

"Det har inte varit möjligt att följa Ester Petterssons väg i detalj: dagarna då hon fördes nedbruten till Pelantoengan, där kamraters vård förde henne tillbaka...