www.fralsningsarmen.se

07 Nov 2011

Vykort i Frälsningsarmén

Ingeborg och Olof Strandlund är 1919 missionärer på Java. Han kom till Java i januari 1912 och Ingeborg, född Nyman, hade först tjänst i Japan men blev på grund av krigsförhållandena där blev hon överflyttad till Indonesien.

De gifte sig 1917 då Olof var stationerad vid ögonsjukhuset i Semarang.
När Ingeborg skrev Julhälsningen 1919 till sin vän på Frälsningsarméns slumstation i Västerås var de föreståndare vid den s.k. spetälskekolonien i Surabaja. De tjänade sedan ytterligare 20 år i Indonesien.

Frälsningsarméns Kongress 1926 producerade ett vykort på en exotisk gäst. Var kongressgästen 1926 också från Indonesien?
Baksidan på vykortet är utan påskrift.

Vykortet med Ellen Olsson längst fram till höger om trappan föreställer troligen gruppen på tjugo flickor med vilka hon gjorde en lång resa i Europa. Hon hade efter en kort tid i Indien blivit föreståndare för flickskolan i Satara. Resan gjordes för att väcka missionsintresse och den fick också mycket stor publicitet. Det blev en “missionsväckelseresa” (enl. Sigfrid Wikfeldt, Frälsningsarmén i Världsmissionen, del II, sid 174). Där berättas också att alla tjugo flickorna senare själva blev frälsningsofficerare (motsv. pastorer), när de nått den åldern.
Ellen Olsson var utgången från Karlshamn och tillhörde den stora skaran Skandinaviska frälsningsofficerare, som 1914 vid en högtid i Stockholm, avskiljdes för missionsarbete.

Stockholms Första kår hade tidigt en musikkår, men vykortet här har ingen datering. 
Däremot finns en trevlig hälsning på baksidan: “Till den som servera mig den goda gröten” och trycket berättar att portot vid denna tid var: Lokal 2 öre, Inrikes 4 och Utrikes 5 öre.

Brigadör Richard Jacobsén blev kårledare på Stockholms Första kår, Templet år 1943.

På detta vykort har han samlat tre av sina assistenter, artalen för assistenttiden inom parantes, från vänster ses kaptenerna: Martin Högberg (1945), Sture Kjellgren (1944) och Sven Nilsson (1943).
På baksidan av vykortet har brigadör Jacobsén själv skrivet sitt “Tack!”.

Klicka på respektive vykort för att få förstoring!

Copyright bilder & text: Frälsningsarméns Arkiv