www.fralsningsarmen.se

05 Jul 2016

Bilden berättar - gäster från Zimbabwe 1982

En bild kan uttrycka en händelse och berätta ett intressant minne.

Glanncy_Matswetu_fr_Zimbabwe_tolk_överste_Ingrid_LindbergKenneth Larsson arbetade under lång tid på 1980-talet på Frälsningsarméns Relationsavdelning, motsvarande Kommunikationsavdelningen. Han var då major och ansvarig för kontakterna med missionärerna, officerarna som arbetade i Uländer och projekt i Tredje världen. Kenneth hade tillsammans med sin fru Eva själv arbetat i Afrika och var på så sätt erfaren och lämplig för dessa kontakter.

Genom ett bildfynd i Frälsningsarméns Arkiv påminde sig Kenneth Larsson om ett intressant besök från Zimbabwe. Han berättar själv hur svårigheter kan torna upp sig men hur han också kunde lösa problemet.

Mannen på bilden blev tillsammans med sin fru till stor glädje och uppmuntran för den svenska frälsningsarmépubliken som fick möjlighet att möta dem och lyssna till deras berättelse.

Läs Kenneth Larssons berättelse,
klicka på länken Gäster från Zimbabwe 1982_Kenneth_LarssonGäster_fr_Zimbabwe_&_Indonesien_introducerade av major_Kenneth_Larsson_tolk_överste_Lennart_Hedberg

På bilden till höger introducerar major Kenneth Larsson gästerna från Zimbabwe paret Matswetu och även två ungdomar från Indonesien Selvi de Fretes, som var officerskandidat och Rina. Indonesien var vid denna tid särskilt projekt för Sveriges ungdomar.

Både paret Matswetu från Zimbabwe och ungdomarna från Indonesien besökte efter Kongressen flera olika platser för att informera och göra sina länder kända.

Text: Ingrid Albinsson
© Foto: Frälsningsarméns Arkiv
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv