www.fralsningsarmen.se

20 Sep 2010

Mottoaffischer

För att inspirera frälsningssoldaterna och officerarna till förnyat engagemang har Frälsningsarméns ledning genom åren gett speciella årsmotton. Dessa motton har illustrerats och poängterats genom att särskilda affischer tagits fram.
Dessa affischer sattes upp på framträdanade platser i kårlokalen och affischen blev som regel utgångspunkten för predikan på Nyårsdagen det aktuella året. Sedan levde man med mottot under hela året och det återkom i verksamheten på olika sätt.
Om rikskongress hölls var mottot också ofta kongressens tema och motto i de mötena och samlingarna.

Här är några exempel pa mottoaffischer.
1932 slog man på trummanDragen vidare“. Det var då 50 år sedan Frälsningsarmén började i Sverige och “trupperna”skulle inspireras i Jubileumsfälttåg och ekonomin befästas i en Jubileumsinsamling.

1950 “Ungdomens år”, aktualliserades konkret med en byggnadsarbetare. Men det finns också ett allvar inte bara i färgen men att Jesus Kristus var utgångspunkten för ungdomens år.

1954 fanns flaggan, bibeln och botbänken i centrum, mottot var “NU är frälsningens dag“.
Bibelorden som citeras  på affischen är
2 Kor 6:2:  “Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag” och
Joh 6:37: “Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer till mig skall jag inte visa bort.” (övers. Bibel 2000)

1965 Ett sekel i Guds och mänsklighetens tjänst” Det var 1965 100 år sedan Frälsningsarméns grundläggare William Booth fann sin vision och kallelse bland människorna i East End i London.
Detta hundraårsjubileum firades internationellt över hela den dåvarande frälsningsarmévärlden. Många var de salvationister som också 1965 marscherade efter fanan eller fanorna vid den speciella 100-års kongressen i juli månad
i London.

1982 firades under hela året på många platser och många sätt det svenska Hundraårsjubileet.
Det hade då gått 100 år av frälsningsarméverksamhet i Sverige sedan den lilla gruppen på fem personer med Hanna Ouchterlony i spetsen “öppnad eld” på Ladugårdslands teatern i Stockholm.
Affischen och mottot visade tydligt på var grunden fanns men också den vidare utvecklingen KRISTUS – VÅRT HOPP – VÅR FRAMTID.

©foto: Stefan Örtenblad
Copyright:
Frälsningsarméns Arkiv

Taggar: