www.fralsningsarmen.se

06 Sep 2013

Wiktor Tiberg

Wiktor_TibergWiktor Tiberg är i dag för de allra flesta ett okänt namn, men under sin förhållandevis korta levnad hann han vara engagerad i Frälsningsarmén på många sätt.Templets_Hornmusikkår_1925

Han föddes 1900 i Stockholm och kom tidigt med i Frälsningsarméns barnverksamhet på Templet. Han var musikalisk och konstnärligt begåvad. Han lärde sig tidigt spela trumma, senare kornett och även fiol. Mellan åren 1921-1924 var han vice musikmästare i Templets musikkår.Illustration för tidningen Den unge soldaten W_Tiberg_

Han studerade vid Högre Konstindustriella Skolan (nuvarande Konstfack) mellan åren 1919-1922, och erhöll betyg som ”tecknare för tryck och bokhantverk”.

Kommendör Karl_Larsson teckning_W.TibergTillsammans med sin fru Gunhild, som också var konstnärligt begåvad och musikalisk, flyttade han till USA 1925 och bosatte sig i Cleveland Ohio. Båda deltog där i utställningar inom konst och konsthantverk, Wiktor med teckningar och målningar och Gunhild med vävning. De erhöll flera hedersomnämnande för sina verk. De medverkade också i svensk-amerikanska kretsar med sång och musik.Illustration för Stridsropet W_Tiberg

1932 flyttade de tillbaka till Sverige och Wiktor började arbeta som arkitekt vid Frälsningsarméns Fastighetsdepartement. Samtidigt med arbetet vid fastighetsdepartementet tecknade han och gjorde illustrationer för Frälsningsarméns tidning Stridsropet.

HBrigadör Klaus_Östby teckning_W_Tibergösten 1939 blev Wiktor Tiberg sjuk och efter några veckor avled han eller som Frälsningsarmén säger ”Befordrades till Härligheten” den 12 november.

På Frälsningsarméns Arkiv finns bevarade nästan ett hundratal av Wiktor Tibergs teckningar och illustrationer. Vid en utställning i oktober 2013 på Templet i Stockholm visades ett stort antal. Det var ett urval med tecknade porträtt och illustrationer från Stridsropet.

© Bilder från utställningens broschyr ”Wiktor Tiberg 1900-1939”
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv