www.fralsningsarmen.se

08 Jun 2011

"Detta är den dag..." Årskongressen 1961

Frälsningsarméns i Sverige första historiebok ”10 ÅRS FÄLTTÅG” berättar också om de första Årskongresserna.
År 1886 skriver man (sid 88): Den 12 Oktober hölls i Norrköping i samband med kårens andra årsfest det första allmänna krigsrådet för Sverige officerare. Detta var upprinnelsen till de årligen återkommande officerskongresserna. Från 1889 skildras (sid 137): Generalens tredje besök somt kongressen i slutet av Juli och början av Augusti tillhöra årets viktigaste tilldragelser. Det var den första kongress, varvid man tydligt kunde se att armén börjat utveckla sig till en makt i vårt land. Från alla landsändar strömmade salvationister till Stockholm, vilket betydligt underlättades därigenom att Kongl. Järnvägsstyrelsen medgivit deltagarna i kongressen resa för nedsatt pris. 

Det är alltså en lång tradition att Frälsningsarméns folk samlas till Årskongress, en andlig högtid inför Ordet och för att manifestera vad som skett ute i landet under året. Oftast har kongressen hållits i månadsskiftet juni/juli, förr årligen men på senare tid  vart tredje eller som nu i år 2011 efter fyra års uppehåll.

1961 för precis femtio år sedan hölls Årskongressen under ledning av dåvarande stabschefen kommendör Erik Wickberg med fru Margret. Mera om Erik Wickberg finns på länken
http://bootheum.se/2011/02/07/erik-wickberg-fralsningsarmens-9e-general/ 

Under kongressen hölls två stora marscher, den första på fredagskvällen till Kungliga Tennishallen, där de flesta stora mötena hölls.
1961 hade många ungdomar kommit till Stockholm efter de s.k. Korsfararresorna, evangelisationskampanjer runt om i landet under Midsommarhelgen.  I Kongressmarschen hade de en egen kolonn med flera hundra ungdomar.

Kungliga Tennishallen var dekorerad med Frälsningsarméns flaggor, nationsflaggor från de olika länder som representerades av deltagare under Kongressen och stora banderoller med bibelord som ”Detta är den dag som herren har gjort”. 

Ett intressant och uppfinningsrikt program varje år var Ungdomsdemonstrationen. 1961 hade man runt om i landet särskilt satsat på scoutarbetet ”Scouternas offensiv år”. Det redovisades med 110 nya ledare, många nya flickscouter, scouter, vargungar och solstrålar.
Ungdomsdemonstrationen uppmärksammade också bärgningen av regalskeppet Vasa. På bilden syns en ”dykare” och ”dykarbasen Per-Edvind Fälting” gestaltad av dåvarande kapten Sven Nilsson.

Den andra stora marschen genom Stockholms gator under flygande fanor och ledda av flera musikkårer var på måndagskvällen till Skansen.
Slumsystrarna kolonn syntes väl med deras speciella dräkter och hattar. På fotot till vänster samtalar dåvarande slumchefen, överste Helene Lönndahl, med några slumsystrar före avmarschen.

Slumsystrarna är från vänster: kapten Karin Johnsson, nästa ”inte identifierad”, löjtnant Birgitta Persson (gift Lundmark), Slumchefen överste Helene Lönndahl och kapten Britt Olsson (gift Larsson).

©Foto: Per Anders Thunqvist (PAT)
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv

Taggar: