www.fralsningsarmen.se

27 Jan 2016

Bertil Rodin & Skangal

Skangal_Karta_1997Frälsningssoldaten Bertil Rodin mötte 1993 på väg till Riga advokat Claës Palme. Bertil Rodin hade fått och tagit på sig uppgiften att vikariera för dåvarande ledarna i Lettland. Som berättats tidigare var vid denna tid Frälsningsarmén ganska nyligen återkommen till Lettland och landet präglades av många problem efter den långa ockupationstiden. Skangalrådet_febr_1995_till_vänster_Bertil_Rodin_i_mitten_Claes_PalmeDetta var också bakgrunden att familjen Palme på nytt fått kontakt med det land där barnen Palme tillbringat många somrar hos morföräldrarna von Knieriem på godset Skangal cirka 10 mil norr om Riga.

Allt detta, hela den spännande bakgrunden och hur utvecklingen sedan gått med kontakter och på Skangal, har nu Bertil Rodin berättat och sammanställt i en omfattande dokumentation. Denna tid på över 20 år har varit fylld av resor, engagemang, förmåga att se möjligheter och göra något konkret av dessa. Därför kan allt detta material publiceras som en grund och utgångpunkt för den som vill läsa om utvecklingen. Där finns både spännande nya erfarenheter och svårigheter som mött under tiden från det första mötet till dagens Skangal.

Här är Möjligheterna blir verklighet och/eller Guds plan – Bertil Rodin har sammanställt materialet och berättat,
för att se och läsa klicka på länken Bertil_Rodin_&_Skangal_Berättelse

Som en del av denna dokumentation publiceras också här ett utdrag ur den första filmen som spelades in på Skangal 1994 av Bo Albinsson, Redigeringsteknik av Marklund Film AB och digitaliserat av Grännö Media Jönköping.

Allt material om Skangal finns nu på Stockholms Stadsarkiv,
sök på länken:
http://stadsarkivet.stockholm.se/hitta-i-arkiven/i-arkiven/arkiv-pa-stadsarkivet/

Tidigare publicerat på www.bootheum.se om Skangal:
http://bootheum.se/2015/05/15/skangal-under-20-ar/
http://bootheum.se/2015/03/19/skangal-mote-med-stora-konsekvenser/

Text: Ingrid Albinsson
© Foto: Bertil Rodin, Privat & Frälsningsarméns Arkiv
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv, Januari 2016