www.fralsningsarmen.se

04 May 2015

Myrorna

Tänk på miljön – återvinn – ta till vara använda resurser! Myrorna_Värtan_Kolargatan_efter_nybyggnaden_1968
Det är rubriker som vi idag ständigt möts av i olika sammanhang. Det har funnits engagerade människor som sett möjligheter att ta vara på och återanvända papper, metall, möbler och kläder. Det har också funnits visionärer som förstått att varje människa även den som hamnat på samhällets bakgator har möjligheter. En som såg båda dessa dimensioner saker och människor var William Booth, Frälsningsarméns grundläggare. Hans sociala plan ”I mörkaste England och vägen ut” skrevs redan 1890, mera om denna presenteras på länken http://bootheum.se/2011/08/31/i-morkaste-england-och-vagen-ut/

William Booths plan innefattade bl.a. en hushållsbrigad med uppsamling för återvinning av t.ex. tidningar, trasiga korgar och gamla leksaker. Vid denna tid i slutet av 1800 fanns återvinningens förespråkare också i vårt land.
En välgörenhetsförening i Stockholm kallade sig ”Myr
orna”, det var damer som tog vara på gamla möbler, kläder och husgeråd. Även i Göteborg fanns en liknande verksamhet också med namnet ”Myrorna”, för de insamlade medlen startade de barnhem.
Så var m
an först antog namMöbelrenovering_Myrorna_1949net har två svar, men faktum är att Frälsningsarmén fick överta namnet ”Myrorna”. Det namn som idag är välkänt och nu betecknar en stor organisation inom Frälsningsarmén över hela Sverige.
En anledning att återvinningsverksamheten byggdes upp av Frälsningsarmén i Sverige var behovet att sysselsätta och ge arbetstillfälle för män som fanns på Frälsningsarméns olika hem.

Major Elvy Strand Myrorna 1958Allt byggdes upp efter visionen som William Booth gav och sedan drev Frälsningsarméns ledare också i vårt land. Det gällde att ge människor husrum även om det bara innebar en enkel säng i stora sovsalar, mat för dagen och arbete i verksamheten med återvinning av t.ex. papper, kläder eller möbler, men också regelbundet samlingar med sång, musik och vittnesbörd om hur människor funnit en tro och personligen ”återvunna” och upprättade.Major Johan Baronowsky_&_Socialchefen Brigadör Bertil Thyren_ 1958

På 1960-talet gjorde Frälsningsarmén en stor investering med ett nybygge av de lokaler som fortfarande används på Kolargatan i Hjorthagen i Stockholm. Invigningen skedd 1968 och ledare var då major Johan Baronowsky, som ses på fotot till höger tillsammans med dåvarande socialchefen brigadör Bertil Thyrén.

Uppbyggnaden av Myrorna tog fart 1972 då Lennart Jörnelius blev ansvarig för verksamheten. Många nya affärer i landet öppnades sedan och Myrorna blev ett namn känt bland allmänheten.Myrorna Slöjdgatan 1967 Brigadör Agnes Sjölander med kunder

Under många år drevs på Slöjdgatan i Stockholms city en butik med inriktning på speciella kvalitets möbler. Butiksansvariga där var brigadörerna Ivar och Agnes Sjölander. Agnes kunde möta efterfrågan från alla intresserade kunder även stockholmsdamerna i päls, av fotot från 1967 att döma.

Sedan starten på 1890-talet har verksamheten Myrorna bedriver förändrats på många sätt. Det är idag en modern affärskedja som ger människor arbetstillfällen och återvinner kläder, möbler, glas, porslin, föremål av många olika slag. Nu är samhället inriktat på miljöfrågor och många insatser görs för att återvinna. Secondhand har också blivit ett allmänt begrepp, även trendigt att där leta efter sina favoriter.
Myrorna har en egen presentation på sin hemsida http://myrorna.se/

Källor – Böcker: Korsets Färger Bära, I mörkaste England och vägen ut,
Broschyr: Myrorna 100 år 1996,
Myrorna Personaltidning 2009, 2010

Foton: Per Anders Thunqvist (PAT) & Frälsningsarméns Arkiv
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv