www.fralsningsarmen.se

28 Apr 2016

Eftersökningsbyrån

Eftersökningsarbetet startade i Sverige 1903. Under de första sexton åren hade Expeditionen för Manliga Sociala arbetet hand om eftersökningsärendena. I tidningen som kallades ”Sociala nyheter” finns 1911 en artikel från Frälsningsarméns Efterlysningsbyrå. Vid denna tid kallades den engelska motsvarigheten ”Investigation Department”.

Behovet av eftersökningsverksamheten växte fram i London när många unga kvinnor kommit till storstaden för att arbeta men tyvärr hamnade i prostitution och tappade kontakten med sin familj. Efter hand som Frälsningsarméns verksamhet växte till nya städer och länder fanns naturliga kontakter genom officerare att hjälpa till att finna den som saknades. Som i så många andra delar av arbetet föddes detta ur ett behov.

Kristine_Falk_och_Johan_Baronowsky_1988Under åren 1919 till 1932 blev eftersökningen sammanförd med Fängelsemissionen och ansvarig var den sekreteraren.
I Frälsningsarméns s.k. Disposition (föregångare till person- och adressregister) finns 1922 namnet Eftersökningsbyrån och så har verksamheten sedan kallats. Den första egna sekreteraren 1932 var major Mathilda Stenholm.

Under många år fanns arbetet under Frälsningsarméns Socialtjänst men tillhör sedan senaste omorganisationen Programsektionen och nuvarande verksamhetsansvarig är Kristine Falk
(t.v. foto från 1988, då assistent till överste Johan Baronowsky).

Ansvariga för eftersökningsarbetet har genom åren fått många olika beteckningar.
Bokomslag_1976En av dem använde Brynolf Edberg som titel för sin bok ”Guds detektiver”, som utkom 1976 på Harriers förlag. Han ger där intressanta och gripande skildringar av ärenden, som han och makan Helmi hade under sin tid på Eftersökningsbyrån.
Edberg skrev i sitt förord: På senare år har massmedia i Sverige ägnat mycket spaltutrymme åt denna verksamhet. Journalisterna har skapat epitet som ”Spårhundar”, ”Guds deckare” och ”Guds detektivbyrå”. ”Deckarparet” har min hustru och jag blivit kallade, då man skrivit om oss. … Ett brev från USA hamnade i min brevlåda med adressen: ”Frälsningsarméns Sherlock Holmes, Gamla Stan, Stockholm”.
Major_Ruth_Anderberg_och_Major_Jan_HoltenVid denna tid hade Frälsningsarméns Manliga Sociala arbete kontoret i Gamla Stan.

Här en sammanställning med alla, som under mer än 100 år varit Eftersökningsbyråns ansvariga,
några med foton, klicka på följande länk Eftersökningsbyrån_Ansvariga

Naturligtvis har mycket av verksamheten
med tillgång till datorer och internet förändrats
(t.v. foto: Major Ruth Anderberg och major Jan Holten vid datorn 1998).

Men behovet finns kvar och Eftersökningsbyrån idag finns på adressen http://www.fralsningsarmen.se/Verksamhet/Socialt-arbete/Eftersokningsbyran/

Text: Ingrid Albinsson
© Frälsningsarméns Arkiv
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv