www.fralsningsarmen.se

Internationellt

12 Jun 2013

Vapen - Emblem - Crest

Frälsningsarmén har ett speciellt emblem, eng. the crest, på svenska ofta kallat ”vapen”. Tillsammans med flaggan och Frälsningsarméns lärosatser presenterades...

17 Dec 2012

Javas Ängel - En Nybrokvinna av Guds nåde

Här är en berättelse om ett mycket speciellt livsöde som handlar om en Nybrokvinna som hette Ester Pettersson. I år är det 100 år sedan hon lämnade hemmet...

20 Feb 2012

Tändsticksfabriken

Omkring 1890 fann Frälsningsarméns folk i England att det fanns kvinnor och barn som arbetade 16 timmar om dagen utan matraster, i mycket dålig kondition och med mycket...

13 Feb 2012

Efterkrigshjälpen i Finnmarken 1945

En av de svenska frälsningsofficerarna, som blev uttagna att ge tjänst i Frälsningsarméns Efterkrigshjälp, var dåvarande majoren Bertil Thyrén. Han skrev då...

16 Jan 2012

Frälsningsarméns flagga

För att tydliggöra en grupps budskap eller avsikt med en demonstration är skyltar, plakat och banderoller ett sätt som används. Grupper och nationer har sett vikten...

12 Dec 2011

Frimärken kommunicerar

Att frimärken kommunicerar har många användare tagit vara på när man beslutat vilket frimärke man ska sätta på brevet eller vykortet till en speciell mottagare....

05 Dec 2011

Flora Larsson - bönepoeten

Många epitet skulle kunna sättas över Flora Larssons liv: berättare, poet, internationalism, rötter i Sverige, missionärsbarn och frälsningsofficer. Men för...

16 Sep 2011

Samuel Logan Brengle - en profetgestalt

Samuel Logan Brengle har i frälsningsarmévärlden blivit synonymt med helgelse och helgelseförkunnelse. Hans bakgrund med en egen upplevelse av ett andligt liv präglat...

09 May 2011

Sydafrika

Inte långt efter det att Frälsningsarmén börjat (december 1882) i Sverige ”öppnades eld” i Kapstaden (Cap Town) i Sydafrika i mars 1883. Sigfrid Wikfeldt, som...

02 May 2011

David Wickberg

Sven Wickberg har sänt in sin berättelse om David Wickberg. Sven är frälsningssoldat och hornmusikant på Söderkåren i Stockholm. Han har varit lärare och rektor...