www.fralsningsarmen.se

13 Feb 2012

Efterkrigshjälpen i Finnmarken 1945

En av de svenska frälsningsofficerarna, som blev uttagna att ge tjänst i Frälsningsarméns Efterkrigshjälp, var dåvarande majoren Bertil Thyrén.

Han skrev då dagboksanteckningar som skildrade svårigheterna och nöden som mötte dem som försökte att göra en insats efter Andra Världskriget. Frälsningsarméns folk blev sända till flera olika fronter, men här skildras Finnmarken i Nordnorge.

 Det är överstelöjtnant Bertil Thyréns son, Hans Thyrén, som har renskrivet dagboksanteckningarna. Klicka på länken Minnen_från_Finnmarken 1945_Bertil_Thyrén  

För att beskriva de svenska insatserna i Efterkrigshjälpen utkom 1986 boken ”Ansvar över Gränserna”. Kommendör Sven Nilsson var då ledare för Frälsningsarmén i Sverige och skriver i förordet till boken bl.a. ”Sverige var en fristad under andra världskriget. Även om grannländerna fick utkämpa svåra år av ockupation och krig kom vårt land aldrig med i kriget. Hotet fanns där och verkningarna av kriget gjorde sig påminda. Militärinkallelser, ransoneringar, flyktingströmmar och gränsintermezzon var sådant som satte djupa spår i nationen. Frälsningsarmén hade att anpassa verksamheten efter rådande förhållanden. Den manliga delen av officerskåren var decimerad på grund av täta militärinkallelser. Officersskolan och en hel del kårlokaler var tid efter annan upptagna av krigsmakten. Trots detta var Frälsningsarméns aktivitet hög. Initiativ togs till kontakter med militära förband och frälsningssoldaterna närvaro vid soldataftnar och liknande uppskattades mycket. I skuggan av kriget började förhoppningen om fred att anas och initiativ togs till att organisera en efterkrigshjälp…

Berättelsen om efterkrigshjälpen är ett stycke dramatisk arméhistoria som speglar hopp i tragiska situationer. Det är berättelsen om hur det spirade något nytt som trotsade all förödelse.

Konstnären Olle Hjortzberg skapade ett exlibrismärke och ett välgörenhetsmärke som såldes till förmån för efterkrigshjälpen.”

Överstelöjtnant Bertil Thyrén hade som frälsningsofficer många olika tjänster bl.a. i Estland och Finland. I mitten 1960-talet var han chef/sekreterare för manliga sociala arbete.

Han var mycket språkkunnig och i Frälsningsarméns Sångbok finns Albert Orsborns sång ”Vår Frälsare kom för att lösa var själ” (nr 452) översatt av Bertil Thyrén.

Texten i kören (refrängen) till denna sång är också representativ för det som efterkrigsarbetet stod för:

Om kärlekens glöd jag är äger, säg, bor då din ande i mig?
I handling och ord låt din vilja bli spord.
Gud fyll mig med kärlek från dig!

© Foton: Stefan Örtenblad & Per Anders Thunqvist (PAT)
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv