www.fralsningsarmen.se

02 May 2011

David Wickberg

Sven Wickberg har sänt in sin berättelse om David Wickberg.
Sven är frälsningssoldat och hornmusikant på Söderkåren i Stockholm. Han har varit lärare och rektor på Dalarö Folkhögskola, Frälsningsarméns Folkhögskola.

David Wickbergs son, Erik Wickberg blev Frälsningsarméns världschef, general 1969.
För att läsa om mera Erik Wickberg,
klicka på länken Erik_Wickberg_9:e_general

Så här berättar nu Sven Wickberg:
”Det handlar om David Wickberg, min farfar.
Han föddes omkring 1870 och dog 1950, drygt 80 år gammal.
Jag har en kopia av hans kandidatansökan, det måste ha varit omkring 1890.

Efter en kortare utbildning (till frälsningsofficer) i lokalerna ovanför Templet (där man senare hade DHK för Stockholm, och nu är det kapprum) skickades han först som assistent på ett par ställen och sedan som BO (förkortning för Befälhavande Officer, tidigare beteckning på kårledare, tillägg admin) till ännu fler ställen. (Jag har hans tjänstgöringskort också.)

Officerarna var fattiga som kyrkråttor vid den här tiden. Lönen var liten, och om det inte fanns pengar i kassan fick man ingen lön alls. Men ändå tycks man ha haft råd att fotografera sig på alla möjliga sätt.

Bifogade bild är av ett kvitto på 25 öre som givits till Försakelseinsamlingen.
Den kröns av ett foto av David på den tiden då han skrev sitt namn med V i stället för W.
Jag kan tyvärr inte säga vilket år det var, men det måste ha varit omkring sekelskiftet 1900.

Den övre bilden är en förstoring av kvittobilden.

Jag har hört av min fader Erik att det var ganska vanligt även när han var ung officer (1924) att fotografera sig och få ett antal småbilder i ett block, där man kunde riva av en bild och ge som “minne” till folk på den kår man lämnade.

Före 1914 var det vanliga att man bytte kår två eller tre gånger per år.
År 1914 skrev dåvarande kommendören Johan Ögrim en lång artikel över mittuppslaget i Stridsropet och talade om varför man nu hade beslutat sig för att flytta officerarna bara en gång om året.”

David Wickberg blev i slutet av sin officersbana kommendör och ledare för Frälsningsarmén i Sverige 1944 – 1945.
David Wickberg var utgången från Göteborg 1 och hustrun Betty från Örnsköldsvik.

För att läsa mera om familjen Wickbergs historia,
se Svens egen historia
www.abc.se/~sw/

© Foton: Privat och Frälsningsarméns Arkiv
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv