www.fralsningsarmen.se

Frälsningssoldater

06 Aug 2013

Den gamla bataljonen

Den gamla bataljonen är en dikt skriven av Erland Richter (läs hela dikten i nedan bifogade länk). Erland Richter tillhörde Frälsningsarméns pionjärofficerare,...

02 May 2013

Gävlekårens historia i bild och text

”Tron och bönen stod i centrum” vid nybygget 1978 Inför Gävlekårens 125-års jubileum har Rolf Wahlman haft många kontakter bl. a. med Frälsningsarméns...

24 Apr 2013

Människan - en berättelse, Minnesrunor 3

En ”Minnesruna” är en berättelse om en person som ”befordrats till Härligheten” på frälsningsarméspråk. En kort berättelse om en människas liv, ibland...

26 Nov 2012

Teknik i en ny tid - Henric Grännö

Idag lever vi i en värld fylld av teknik och olika social media. Denna utveckling har gått mycket snabbt. På några platser och särskilt i Jönköping har Frälsningsarmén...

30 Oct 2012

Befordrad till Härligheten - Minnesrunor 2

Inför Alla Helgons dag publicerar vi här på www.bootheum.se ytterligare ett antal minnesrunor över frälsningsofficerare och frälsningssoldater.  Stridsropets...

12 Jul 2012

Befordrad till Härligheten - Minnesrunor 1

Frälsningsarmén använder uttrycket ”Befordrad till Härligheten” när någon dör. Detta ska visa på att döden inte är något slutligt utan övergången...

16 May 2012

Lars-Göran Willner

Namnet och personen Lars-Göran Willner kan förknippas med många konstnärliga områden. Han var mångbegåvad som musiker, sångförfattare, bildkonstnär och...

10 Apr 2012

Dalakonstnär skildrar livet vid en frälsningsarmékår

Kommendör Sven Nilsson berättar: I Frälsningsarméns lokal i Leksand har det under flera år funnits en intressant presentation av livet vid en kår. På en vägg...

16 Jan 2012

Frälsningsarméns flagga

För att tydliggöra en grupps budskap eller avsikt med en demonstration är skyltar, plakat och banderoller ett sätt som används. Grupper och nationer har sett vikten...

26 Sep 2011

Seklets Södertäljebo - Christina Sandberg

I samband med utställningen "Historia som utmaning och inspiration 1911 & 2011" hölls på Torekällberget i Södertälje ett föredrag om Christina Sandberg "Seklets...