www.fralsningsarmen.se

Booth

10 Feb 2014

Evangeline Booth - första kvinnan som general

Eva Cory Booth föddes på juldagen 1865, som fjärde dottern till Catherine och William Booth, samma år som föräldrarna funnit sin kallelse att evangelisera i East...

23 Apr 2012

Emma Booth-Tucker

Frälsningsarméns grundare William och Catherine Booth fostrade sina barn med stor kärlek och tillgivenhet. Fastän barnen från sina tidigaste år på olika sätt...

27 Sep 2010

Emanuel Booth-Hellberg

Emanuel Hellberg fick tillnamnet Booth genom giftermålet med William och Catherine Booths yngsta dotter Lucy. Hellberg hörde till dem som tidigt blev gripna av den unga...