www.fralsningsarmen.se

27 Sep 2010

Emanuel Booth-Hellberg

Emanuel Hellberg fick tillnamnet Booth genom giftermålet med William och Catherine Booths yngsta dotter Lucy. Hellberg hörde till dem som tidigt blev gripna av den unga Frälsningsarmén.

Lyssna till Kommendör Sven Nilssons intressanta och gripande berättelse om hans liv under den ”Historiska Vandringen ” på Norra begravningsplatsen i Solna i maj 2009.

Emanuel Hellberg var också en av de frälsningsofficerare som fick sitta i fängelse då Frälsningsarmén var ifrågasatt och officerarna fick ta de straff som egentligen borde lagts på fridstörarna och sabotörerna under den första tiden. Hellberg blev dömd till 40 dagars fängelse i Visby men fick komma ut efter 30 dagar.  

Tillsammans med hustrun Lucy Booth-Hellberg var han ledare i Indien, Frankrike och Schweiz.  

Hans kroppliga hälsa bröts ner av tuberkulos och han slutade sitt liv endast 45 år gammal 1909 på en genomresa i Berlin. Men han hann utföra ett stort och viktigt arbete bl.a. som författare, tolk, administratör och ledare .
Det finns också många sånger i Frälsningsarméns Sångbok där han är medförfattare och översättare. Han använde sin begåvning och utbildning i Guds och Frälsningsarméns tjänst.

© Foto: Stefan Örtenblad
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv