Föga anade William och Catherine Booth när väckelsearbetet i Östra London tog sin början att det efter tretton år skulle ha utvecklats så mycket och fått så många engagerade att de måste utforma särskilda doktriner. 1878 var det år då […] ↓ Read the rest of this entry…