Frågan i Bibelns sista bok Uppenbarelseboken: ”vilka är de och varifrån kommer
de?(Upp. 7:13) har inspirerat kommendör Sven Nilsson att berätta om de
frälsningsarméledare som fått sitt sista vilorum i en stor grav, den s.k. Kommendörsgraven, på Norra begravningsplatsen i Solna, som närmare vägledning kan man finna graven i kvarter 11E nr 14493.

Kommendör Hanna Cordelia Ouchterlony, Frälsningsarméns pionjär och första ledare i Sverige begravdes här 1924. Hon var en visionär med mycket mod, att som kvinna stå rak trots motstånd från både det etablerade samhället och den s.k. motståndsrörelsen med fridstörare och uppviglare. Men i allt arbetet var hon en tydlig ledare som också såg vad som behövde göras praktiskt.
På vykortet står Bramwell Booth, då general och världsledare för Frälsningsarmén
tillsammans med kommendör George Mitchell, ledare för Frälsningsarmén i Sverige
1921-1929 vid kommendör Hanna Ouchterlonys grav. Bramwell Booth mötte Hanna
Ouchterlony i Värnamo och blev den som förde henne till andlig klarhet,
särskilt genom alla sina brev (se kategorin: Bramwell Booths Brevskola).

Kommendör Sven Nilsson har de senaste åren haft flera ”Historiska vandringar” på Norra Begravningsplatsen i Solna, där han levandegjort berättelser om människor som verkat inom Frälsningsarmén.
Till 2012-års Historiska vandring sammanställde han denna skildring av frälsningsarméledare, ”en kort berättelse om en lång epok i Frälsningsarméns historia”.
Så här sammanfattar Sven Nilsson själv berättelsen:
Den korta beskrivningen av de arméledare vars stoft vilar i den så kallade kommendörsgraven är en salut från mig som skrivet dessa rader. Det har varit min förmån att få lyssna till alla de ledare som omnämnts, förutom Hanna Ouchterlony. De allra flesta har jag fått samarbeta med och lärt känna som goda kamrater och föredömen. Ingen var helgon, alla hade sina svagheter men de hade givit sina liv i tjänst för Gud och då får svagheterna en helt ny nyans. Bibeln talar om att det som var svagt utvaldes. Styrkan hos dessa ledare var att de hade lagt allt i Mästarens händer.

För att se och läsa hela skildringen, klicka på länken Kommendörsgraven_kompendium

Copyright & foton: Frälsningsarméns Arkiv