www.fralsningsarmen.se

01 Mar 2012

Tandpasta & Armé-Sko-Kräm

Frälsningsarméns sätt att arbeta har varit präglat av de behov som fanns alltsedan första mötet i december 1882.
För att engagera publiken som kom till gudstjänster och möten hade man behov av sånghäften, som då måste produceras och säljas. Sedan tillkom snart också småskrifter för att förklara den kristna tron och om hur verksamheten utvecklades.

Efter hand skaffades ett större och varierat utbud av varor och varukataloger utgavs som kallades ”Priskurant”. Det är det samma som prislista. Den som finns på bilden är från 1897, en fint inbunden bok med tydliga instruktioner vad som gällde försäljningen. 

Handelsdepartementet var redan då en postorderfirma, precis som Handels fortfarande är idag. Alltså en mycket lång tradition.

I den gamla katalogen finns varor för kårernas skiftande behov, cyklar, musikinstrument, uniformsartiklar och skodon.
Tidningen Stridsropet ingick i sortimentet och målet för upplagan 1897 var 34 000 exemplar!

Under många år importerades varor från Frälsningsarméns internationella utbud t.ex. ”Fair Trade” med teer, kakao, arméskokräm och tandpasta.
De varorna hade fina kartonger och etiketter, som var profilerade och visade att Frälsningsarmén stod för varumärket.

Mer om teerna och ”Tea League” läs på länken http://bootheum.se/2010/10/18/tea-league/

Från 1930-talet hade Handels under många år s.k. reseombud.
Det var officerare som reste runt i landet och genom sina uppackningar fick många nya kunder. De kunde då också serva kårerna med material som böcker och musikinspelningar.  

© Foto: Stefan Örtenblad
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv