www.fralsningsarmen.se

02 Apr 2013

Vykort för Kvinnoarbetet

Blåsippor_MottotVykort har länge använts på olika sätt i Frälsningsarméns arbete.
D
e nationella/territoriella ledarna inom kvinnoarbetet, Hemförbundet och senare Hem & Familj har producerat många vykort genom åren.

Dessa vykort skulle inspirera och hjälpa de lokala ledarna att ha material för att nå nya människor till sina grupper genom att på ett enkelt sätt presentera verksamheten.
De användes också för att påminna de som redan var medlemmar t.ex. att nu börjar en ny termin eller för att inspirera dem att inbjuda andra nya att komma till veckosamlingen.Rosen_Vill du ha en trevlig eftermiddag

Hemförbundet och Hem & Familj, tillkomst och historia, har tidigare presenterats på sidan http://bootheum.se/2011/10/17/kvinnogrupperna-startar/

Kvinnogrupperna (eng. Women’s Ministries) har varit och är internationellt en stor och mycket aktiv verksamhet inom Frälsningsarmén. Senaste internationella utgåvan av The Salvation Army Year Book  2013 anger att över världen finns 620 744 medlemmar.

TDe fyra syftena - dimensionernaidigt utvecklades en arbetsmetod som utgick från fyra syften eller dimensioner: gemenskap (fellowship), undervisning (education), tjänande (service) och gudsfruktan (worship).
Ett motto togs också fram och i Sverige har den översättning som syns på vykorten använts.
Den vers som också finns på det blå kortet är en omgjord version av mottot som tonsattes och sjöngs för att lättare memorera texten. (Mer fakta finns i boken Korsets Färger Bära, del 1 sid 236).

Ranka_MottotMottot lästes/läses ofta vid varje veckosamling högtidligt med de närvarande stående, nästan som en bön, men framför allt som en påminnelse om grunden för verksamheten.
Tilliten och förtröstan till Gud var det viktigaste och slutorden som ofta citerades.

Det finns många berättelser om hur mottots ord har varit en bra utgångspunkt i livet för de kvinnor som varit engagerad men också gett besökande gäster och föredragshållare en tankeställare. Att själv göra det man kan för att leva ett bra och meningsfullt liv, men framför allt att  lära känna och finna vägen till en tro på Jesus Kristus.

På livets stig_Anita_Löfman_akvarellDetta var också bakgrunden till det senaste framtagna vykortet ”På livets stig”.På livets stig_baksidan
Det är tryckt efter en akvarell av konstnär Anita Löfman, Röbäck i Umeå, speciellt målat för Frälsningsarméns kvinnoarbete.
Anita Löfman medverkade också som gäst och undervisade i akvarellmålningens grunder på en av Hem & Familjs sommaraktiviteter 2005.

© Bilder & Text: Frälsningsarméns Arkiv
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv