www.fralsningsarmen.se

16 Jan 2017

Just för den tiden - Kvinnoarbetet

Internationell_logo_Kvinnoarbetet_100år_2007För 10 år sedan 2007 blev internationellt Women´s Ministries och Hem & Familj-verksamheten i Sverige/Lettland ställd i focus därför att det var 100 år sedan denna verksamhetsgren i Frälsningsarmén började. Då med Florence Booth som ledare och engagerad pionjär i ganska liten skala men med en växtkraft som idag resulterat i mer än 855 000 medlemmar över världen (The Salvation Army Year Book 2017).

Loggan WWW togs fram internationellt för jubileumsåret.
Hur kvinnoarbetet började finns beskrivet mera, se länken http://bootheum.se/2011/10/17/kvinnogrupperna-startar/

Bokomslag_Florence_Booth2007 utgavs boken ”For Such a Time” om Florence Booth. Tidigare var hon mest känd som maka till Bramwell Booth, William och Catherine Booths äldste son, men i boken framkommer hennes egna pionjärinsatser. Där hänvisas till att det var just i januari 1907 som planerna att börja kvinnoarbetet tog form. Florence Booth var entusiastisk och fick med sig flera fruar bland de dåvarande ledarna. Målsättningen med kvinnoarbetet var att ge den tidens kvinnor ett utrymme och en möjlighet att utveckla sina förmågor, ta egna initiativ som ledare och som i allt Frälsningsarméns arbete tala om den kristna tron.

Som territoriell ledare för Hem & Familj i Sverige/Lettland fick jag vara med om att administrera många arrangemang under mina 13 år i den tjänsten.
Jubileumsåret 2007 blev speciellt och här några exempel: Vårsamlingsdagar hölls på fyra platser i divisionerna och en i Lettland.
BA_Kvinnofrukosten_2007_Journalisten_Ingela_Agardh_&_Världspresidenten_Helen_CliftonUnder Frälsningsarméns Årskongress i Stockholm i slutet av juni inbjöd vi till en Kvinnofrukost med temat ”En ny början”. Talare var dåvarande Världspresidenten för Frälsningsarméns Kvinnogrupper Helen Clifton och Journalisten Ingela Agardh. Under planeringen bestämdes en lokal inom Immanuelskyrkan, men efter hand som tillströmningen av anmälningar ökade var vi tvungna att byta till en större lokal. Men också den blev vid Kvinnofrukosten fylld till sista plats.
I augusti hölls ”Vandring i Guds örtagård” på Smålandsgården med bl.a. besök av Carl von Linné gestaltad av f.d. rektorn Nils Zandhers.
Två Kvinnohelger anordnades – den första i Norr med tema ”Lust på livet” med inriktning på hälsa och skapande hantverk, den andra på Smålandsgården med tema ”Internationellt kvinnoperspektiv” och medverkande av frälsningsofficerare, kvinnor som arbetat i olika världsdelar. Sammanfattande i årsrapporten 2007 till Internationella Headquarter IHQ, London fanns detta år i Hem & Familj Sverige/Lettland 5 269 medlemmar och närvaron var mer än 70 000 under året. Redovisningen av Helping Hand Project ”Slavery in our time” trafficking, Anidaso Fie- House of Hope, Accra, Ghana var US $ 9 000.

Women´s_Ministries_IHQ_screenshotRedan under 2000-talets början lyftes inom Hem & Familj idéer och tankar att utveckla en webbsida och IT-möjligheter. Men eftersom nya planer tar tid att ”landa” hände inte så mycket vid den tiden. Därför är det intressant att nu 10 år senare har nuvarande Världspresidenten för Kvinnoarbetet med ledare tydligt utvecklat webbsidan och material finns att ladda ner http://www.salvationarmy.org/ihq/womensministries

För sin tid startade Florence Booth kvinnoarbetet i Frälsningsarmén i januari 1907. 100 år senare använde vi som 2007 fanns i ledningen i Sverige/Lettland vår tids möjligheter att göra textmaterial och samlingar intressanta och fick också uppleva mycket respons av lokala ledare och medlemmarna.

Många bevis finns för det inflytande ledare i kvinnogrupperna, Home League – Hemförbundet, Women´s Ministries – grupper med olika namn Eva-grupper, Hanna-grupper, Stavgång eller Stickgrupper har haft. Internationella ledare har uttryckt att den som vinner en kvinna vinner också resten av familjen. Hur framtidens historieskrivare ska berätta om det som sker idag 110 år senare återstår.

Text: Ingrid Albinsson
Foto: Frälsningsarméns Arkiv & Bo Albinsson
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv